ROSEA - פרוייקט ההישרדות האנושית - אוכף רוזלבה

ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית – אוכף רוזלבה

 

ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית –

– ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית –

RO.SE. ב. צור קשר עם דואר אלקטרוני:

contatti@rosea.eu


לוגו רוזלבה 1 מכונת ורוד

אוכף רוזלבה

מתוך אתר ROSEA / מ ROSEA האתר

– פרוייקט ההישרדות האנושית –

– ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית –

1 – דף הבית/דף הבית – לחץ כאן

2 – מזון/מזון – לחץ כאן

3 – / בריאות – לחץ כאן

4 – MONEY/SOLDI -CLICCA QUI

5 – עבודה/LAVORO – לחץ כאן

6 – משפחה/משפחה – לחץ כאן

7 – חינוך/חינוך – לחץ כאן

8 – הגנה/ההגנה – לחץ כאן

9 – תקשורת/תקשורת – לחץ כאן

10 – חדשנות/חידושים – לחץ כאן

11 – ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIA – לחץ כאן

רוזלבה מטוס לוגו rosea

הפרויקט מחולק:

11 “מגזרים” התכוונתי’ נושאים ראשיים,

זה בתורו יזכו להתחלק “סניפים”

roseline2

כל “סקטור” אברה’ איש קשר

כל “רמו” אברה’ איש קשר

roseline2

הגומלין שיתופי, פיקוח, שליטה, בין האנשים קשר שונים,

יהיה בצורת פירמידה.

roseline2

המטרה היא ליצור סינרגיה, האיחוד של פעולות, שיתופי פעולה, דיאלוג בונה, היכולות התקשורתיות,

פותח בהגדרת סימולטניות של מניות חדשות ופעולות,

compreso טוטו quello descritto נלה FILOSOFIA DI ROSEA,

le קון סו 6 REGOLE e הסלוגן

L.O.V.G.E.M.

SU DI UN’ רק הפלטפורמה הגלובלית

CONCENTRATA E RAPPRESENTATA נלו STESSO SITO DI

– RO.SE. ב. –

roseline2

דגל אנגלי

הפרויקט מורכב:

11 “מגזרים” אומרים ‘ נושאים ראשי,

אשר בתורו לחלק את “סניפים”

כל “סקטור” שלך ‘ נציג

כל “רמו” שלך ‘ נציג

שיתוף הפעולה, פיקוח, שליטה, בין הפניות אחרות,יערך בבצורת פירמידה.
המטרה היא ליצור סינרגיה, פעילות האיגוד, שיתוף פעולה, דיאלוג, יכולות תקשורת, חדשות פותח בהגדרת סימולטניות מניות או מניות,

כולל כל מה שמתואר ROSEA לפילוסופיה,

עם שלה 6 הסלוגן וכללים

L.O.V.G.E.M.

ב- A ' הפלטפורמה הגלובלית ייחודי

מרוכז, מייצגים באותו אתר

– RO.SE. ב. –

לוגו rossea על העולם

– דף הבית/דף הבית – מזון/מזון – / בריאות – כסף/כסף – עבודה/LAVORO – משפחה/משפחה – חינוך/חינוך – הגנה/ההגנה – תקשורת/תקשורת – חדשנות/חידושים – ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIA

לוגו ורוד 11.1.2016

ידיים עם לוגו ורוד

òPGP רוז, גלובוס

לוגו ורוד 11.1.2016

CARTINA POLITICA מונדו

לוגו rossea על העולם

ורוד = העמים בהישרדות = NOMINUS

ורוד = הישרדות עמים = NOMINUS

ROSEA עם לוגו, כתובת

כל ארצות הברית לעשות פעולות בונה בעולם שמנו על העבודה שלנו

הדגל של השם שלנו, את הפנים שלנו .. בשביל זה אנחנו NONIMUS רשע’ COLORO CHE HANNO UN NOME

לוגו ורוד 11.1.2016

FACEBOO תמונה

בפייסבוק אתה יכול למצוא את הקבוצות שלנו,

ובו שלנו,

שימושי לשתף את הפעולות הנוכחי שלנו

ב ROSEA באתר שלנו

roseline2

פייסבוק ניתן למצוא קבוצות שלנו,

החלונות שלנו,

שימושי כדי לחלוק את החלק שלנו

ROSEA באתר שלנו

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 1 הבית

ROSEA – דף הבית/דף הבית – קבוצה 1 פייסבוק-

העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 1 מזון

ROSEA – מזון/מזון – קבוצה 2 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 1 Sanita '

ROSEA – בריאות / SALUTE – קבוצה 3 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 1 דולר

ROSEA – כסף/כסף – קבוצה 4 פייסבוק –

העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

ידיים עם לוגו ורוד

ROSEA – עבודה/LAVORO – קבוצה 5 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 2 FAMIGLIA

ROSEA – משפחה/משפחה – קבוצה 6 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

ספר ROSEA

חינוך ורוד/חינוך – לחץ כאן

ROSEA – עידו סביבתיים / EDUCAZIONE – קבוצה 7 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו 2 כפול גלוב הגנה על הידיים

ההגנה ורוד/המגינים / ההגנה – לחץ כאן

ROSEA – DIFENSE / המגינים – קבוצה 8 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 2 המחשב

ROSEA – תקשורת/תקשורת – לחץ כאן

ROSEA – תקשורת/תקשורת – קבוצה 9 פייסבוק- העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו ורוד 2 מנועים חדשניים

ROSEA INNOVATION/INNOVAZIONI – לחץ כאן

ROSEA – חדשנות/חידושים – קבוצה 10 פייסבוק

– העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

פירמידות ROSEA

ROSEA – ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIA – לחץ כאן

ROSEA – ANTHROPOLOGY/ANTROPOLOGIA – קבוצה 11 פייסבוק- העמים בהישרדות = NOMINUS = לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

לוגו rossea על העולם

ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית –

– ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית –

לוגו רוזלבה 1 מכונת ורוד

רוזלבה האוכף

ROSEA – הבית – לחץ

ROSEA – מטלות – לחץ כאן

ROSEA – ? מי אני – לחץ כאן

ROSEA – מה’ ROSEA – לחץ כאן

ROSEA – פרויקט האבטחה – לחץ כאן

ROSEA – פרוייקט תרבות – לחץ כאן

ROSEA – ROSEA – פרוייקט ההישרדות האנושית – לחץ כאן

ROSEA – ספר אורחים – השאירו תגובה – לחץ כאן

ערוץ YOUTUBE – טלוויזיה ורוד – לחץ כאן

לוגו 2 כפול גלוב הגנה על הידיים

לוגו ורוד 11.1.2016


חתוכה-roseespade-e1452693388268.png

רוזלבה האוכף