ROSEA - PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU - ROSALBA SIODŁO

ROSEA – PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU – ROSALBA SIODŁO

 

ROSEA – PROGETTO SOPRAVVIVENZA UMANA –

– ROSEA – PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU –

RO.SE. W. Kontaktowy adres E-mail:

contatti@rosea.eu


ROSALBA LOGO 1 RÓŻOWE MASZYNY

ROSALBA SIODŁO

OD STRONY ROSEA / OD STRONY ROSEA

– PROGETTO SOPRAVVIVENZA UMANA –

– ROSEA – PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU –

1 – STRONA GŁÓWNA/STRONA GŁÓWNA – KLIKNIJ TUTAJ

2 – ŻYWNOŚCI i ŻYWNOŚCI – KLIKNIJ TUTAJ

3 – ZDROWIE/ZDROWIE – KLIKNIJ TUTAJ

4 – PIENIĄDZE/PIENIĄDZE KLIKNIJ TUTAJ

5 – PRACY/PRACA – KLIKNIJ TUTAJ

6 – RODZINA/RODZINA – KLIKNIJ TUTAJ

7 – EDUKACJA/EDUKACJA – KLIKNIJ TUTAJ

8 – OBRONA/OBRONA – KLIKNIJ TUTAJ

9 – ŁĄCZNOŚCI/KOMUNIKACJI – KLIKNIJ TUTAJ

10 – INNOWACJI/INNOWACJE – KLIKNIJ TUTAJ

11 – ANTROPOLOGIA/ANTROPOLOGIA – KLIKNIJ TUTAJ

Rosalba płaszczyzny logo rosea

PROJEKT JEST PODZIELONY NA:

11 “SEKTORÓW” Mam na myśli’ PODSTAWOWE TEMATY

DODAJ SEKTOR UFO

roseline2

Questi “SEKTORÓW”potete immaginarli come tavole rotonde primarie

roseline2

Sarà possibile suddividere l’argomento in SETTORI e RAMI .

Ogni settore avrà persone referenti . Ogni ramo avrà persone referenti.

Relacji z partnerami, nadzoru, kontroli, wśród różnych osób kontaktowych,

będzie w kształcie piramidy.

Gli argomenti non saranno mai lasciati esclusivamente ad una sola persona,

ma tratti sempre nel tavolo di discussione competente.

roseline2

Celem jest stworzenie synergii, Działania Unii, Współpraca, konstruktywny dialog, możliwości komunikacyjne,

równoczesności nowości w udziały i akcje,

w tym wszystko opisane w filozofii ROSEA,

z jego 6 ZASADY i slogany

L.O.V.G.E. M.

NA A’ TYLKO GLOBALNEGO PLATFORMY

SKONCENTROWANE I JEST REPREZENTOWANA W TEJ SAMEJ LOKACJI

– RO.SE. W. –

roseline2

FLAGA ANGLII

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z:

11 “SEKTORÓW” POWIEDZIEĆ "PODSTAWOWE TEMATY,

KTÓRE z kolei dzielą się na “ODDZIAŁY”

KAŻDY “SEKTORA” TWÓJ ' PRZEDSTAWICIEL

KAŻDY “ODDZIAŁ” TWÓJ ' PRZEDSTAWICIEL

Współpraca, nadzoru, kontroli, wśród innych odwołania,Odbędzie się w kształcie piramidy.
Celem jest stworzenie synergii, działania Unii, Współpraca, dialog, możliwości komunikacji, równoczesności Aktualności akcje lub udziały,

w tym wszystko opisane w ROSEA filozofii,

z jego 6 ZASADY I SLOGAN

L.O.V.G.E. M.

NA A ' UNIKALNĄ PLATFORMĘ GLOBALNEJ

SKONCENTROWANE I JEST REPREZENTOWANA W TEJ SAMEJ LOKACJI

– RO.SE. W. –

rossea logo na świecie

– STRONA GŁÓWNA/STRONA GŁÓWNA – ŻYWNOŚCI i ŻYWNOŚCI – ZDROWIE/ZDROWIE – PIENIĄDZE/SOLDI – PRACY/PRACA – RODZINA/RODZINA – EDUKACJA/EDUKACJA – OBRONA/OBRONA – ŁĄCZNOŚCI/KOMUNIKACJI – INNOWACJI/INNOWACJE – ANTROPOLOGIA/ANTROPOLOGIA –

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

òPGP ROSE i globe

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

POLITYCZNA MAPA ŚWIATA

rossea logo na świecie

ROSEA = NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS

ROSEA = POPOLI SOPRAVVIVENZA = NOMINUS

ROSEA Z LOGO I NAPIS

TUTTI NOI CHE FACCIAMO AZIONI COSTRUTTIVE NEL MONDO METTIAMO SUL NOSTRO OPERATO

LA BANDIERA DEL NOSTRO NOME E DELLA NOSTRA TWARZ .. PER QUESTO NOI SIAMO I NONIMUS CIOE’ COLORO CHE HANNO ONZ NOME

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

FACEBOO OBRAZU

SU FACEBOOK POTRAI ZNALEŹĆ I NOSTRI GRUPPI,

LE NOSTRE TOALETY,

PRZYDATNY DO AKCJI NASZE OBECNE DZIAŁANIA

W NASZEJ WITRYNIE ROSEA

roseline2

FACEBOOK MOŻNA ZNALEŹĆ NASZE GRUPY,

NASZE OKNA,

PRZYDATNY DO AKCJI NASZ UDZIAŁ W TYCH

NASZE WITRYNY ROSEA

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 1 STRONA GŁÓWNA

ROSEA – STRONA GŁÓWNA/STRONA GŁÓWNA – GRUPA 1 FACEBOOK-

NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 1 JEDZENIE

ROSEA – ŻYWNOŚCI i ŻYWNOŚCI – GRUPA 2 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 1 Sanita '

ROSEA – ZDROWIE / Na zdrówko – GRUPA 3 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 1 DOLAR

ROSEA – PIENIĄDZE/SOLDI – GRUPA 4 FACEBOOK –

NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

ROSEA – PRACY/PRACA – GRUPA 5 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 2 RODZINA

ROSEA – RODZINA/RODZINA – GRUPA 6 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

ROSEA KSIĄŻKI

RÓŻOWE EDUKACJA/EDUKACJA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – OCHRONY ŚRODOWISKA EDU / EDUKACJA – GRUPA 7 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

LOGO 2 PODWÓJNA OCHRONA RĘCE GLOBE

RÓŻOWE OBRONY/OBROŃCÓW / OBRONY – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – OCHRONY / OBROŃCY – GRUPA 8 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 2 KOMPUTERA

ROSEA – ŁĄCZNOŚCI/KOMUNIKACJI – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – ŁĄCZNOŚCI/KOMUNIKACJI – GRUPA 9 FACEBOOK- NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

RÓŻOWE LOGO 2 INNOWACYJNE SILNIKI

RÓŻOWE INNOWACJI/INNOWACJE – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – INNOWACJI/INNOWACJE – GRUPA 10 FACEBOOK

– NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

PIRAMIDY ROSEA

ROSEA – ANTROPOLOGIA/ANTROPOLOGIA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – ANTROPOLOGIA/ANTROPOLOGIA – GRUPA 11 FACEBOOK- NARODÓW W PRZETRWANIE = NOMINUS = KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

rossea logo na świecie

ROSEA – PROGETTO SOPRAVVIVENZA UMANA –

– ROSEA – PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU –

ROSALBA LOGO 1 RÓŻOWE MASZYNY

Rosalba siodło

ROSEA – STRONA GŁÓWNA – KLIKNIJ PRZYCISK

ROSEA – KONTAKTY – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – Kim jestem – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – TO, CO’ ROSEA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – PROJEKT ZABEZPIECZEŃ – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – PROJEKT KULTURA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – ROSEA – PRZETRWANIA CZŁOWIEKA PROJEKTU – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – KSIĘGA GOŚCI – ZOSTAW KOMENTARZ – KLIKNIJ TUTAJ

KANAŁ YOUTUBE – RÓŻOWE TV – KLIKNIJ TUTAJ

LOGO 2 PODWÓJNA OCHRONA RĘCE GLOBE

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016


przycięte roseespade-e1452693388268.png

Rosalba siodło