rosea – פרוייקט תרבות / פרוייקט תרבות – רוזלבה SELLA

ספר ROSEA

לוגו ורוד 11.1.2016

Nella mia vita ho avuto il piacere d’incontrare persone che sanno creare delle situazioni ottimali per fare amare l’apprendimento di nuove nozioni a MENTI, TABULE RASE su cui incidere i primi solchi comparativi.

באהבה … ולנסות מה אנחנו עדיין לא יודעים, coltivare la voglia di informarsi, essere in grado di scatenare curiosità nei cuori dei bambini, fare comprendere che il termine cultura non indica noiosi banchi di scuola, assonate ושעות עצלן כלוא בכלוב של בטון, אבל השאלות מבוגר חייב להיות מסוגל להגיב, בעולם שבו הבוגר הספר הדומיננטית היא ’ דיבור, הבסיס הוא החכם היכול להציע נושאים שונים בטעים ביותר ככל האפשר כדי להשיג את המטרה ללמד אהבה את התרבות, … fare comprendere che avere cultura non è UN FINE MA UN TRAMITEun accessorio FONDAMENTALE per vivere e non sopravvivere.

Nella filosofia di ROSEA voglio sviluppare questo concetto sostanziale, בידיעה כי ילד יכול גם ביצעו 80 השמש שנים.

.’. ’. ’.

בחיי יש לי את העונג להכיר אנשים שיודעים כיצד ליצור תנאים אופטימליים לעשות אהבה לימוד מושגים חדשים בראש, טאבולה RASE (גיליונות נייר לבן) אשר משפיעים על התום השוואתי הראשון.

באהבה … . ותראה מה שאני עדיין לא יודע, לטפח את הרצון ללמוד, כדי להיות מסוגל לעורר סקרנות בליבם של הילדים, להבין כי התרבות המונח אינו מצביע בכיתה משעמם, assonate ושעות עצלן כלואים בבטון הכלוב, אבל השאלות מבוגר יש להגיב, בעולם שבו התלמיד הוא השיח השולט בבית הספר המאסטר הוא האדם שיודע. איך להציע מבחר נושאים בדרך הכי אטרקטיבי ביותר להשיג את המטרה של למד את תרבות אהבה, … מבינה שיש תרבות היא לא דרך הקצה אבל הבסיסית … אביזר לחיות, לא שרד.

בפילוסופיה של ROSEA אני רוצה לפתח את הרעיון הבסיסי הזה, מתוך ידיעה כי ילד יכול להיות שהוא 80 לוח שנה.

חץ למטה

לחץ כאן כדי לקבל גישה למאמרים מאת רוזי

– פרוייקט תרבות / פרוייקט תרבות –

חץ למעלה

לוגו ורוד 2 העולם

לוגו ורוד 11.1.2016

“כי המעשה

ו

המורים ללמד”

רוזלבה SELLA