ROSEA - אוכף רוזלבה, סונו צ'י..

ROSEA – אוכף רוזלבה, ? מי אני…

 

אני רוזלבה האוכף ……… פשוט רוזלבה

לוגו ורוד 11.1.2016

שקול לי מוח, מוח שחושב להסתכל מסביב, un essere normalissimo a cui piace PENSARE, המראה החיצוני שלי. היא פרט, העבר שלי הוא ספר אחד של החיים להיות האדם הזה שאתה רואה עכשיו, פשוט רוזלבה, בן אדם עם היתרונות והחסרונות, שלו לב רצון ליצור מצבים מנצחים ונעים.

לוגו ורוד 2 והגברת ספאדה

 

אם אתה באמת רוצה לבחון אותי אישה של פעם, לוחם בלתי נלאה כדי להגן על שלהם ’ דרך d קיים, הולוגרמה ללא חומר, זה יחפש את גבולות נצחית, לחיפוש.

 

לוגו rossea על העולם

אני לא משוחדת מאוד ספציפיים אבל חציתי כלל,

החופש שלי’ זה נגמר איפה זה מתחיל שלך ואני דורש כבוד הדדי.

לוגו ורוד 11.1.2016

אני זוכרת שאמא שלי – כריסטינה האוכף

אמא שלי, האישה כריסטינה האוכף נחוש מאוד חכם, אהבתי את ההיסטוריה של איטליה היפה שלנו אשר הוא ידע אפילו הפרטים הקטנים ביותר, חבר יקר של אמי היה חיפושית הרוזנת, בתמונה זו אפשר לראות אותם מצטייר צילומים שבוצעו בשוויץ עבור תצוגות רבות אומברטו המלך היקר שלנו סבויה בגלות.

12308542_ 877935755637638_1249233164050836254_n

יצרתי הגדול. רוזי ואני גאה בו

בחיי אני עולה כי לעיתים קרובות הם העניות ביותר לתרום את הכל ללא הסתייגות, דונאטו, לחלק פיסת הלחם היחיד שיש להם ביד, אני נותן באהבה וללא שום דבר בתמורה, אני עולה לנו זה רק אלה שיש להם דמעות בכי כואב כוללת את מי בוכה, רק לאלו שחיו על תקופות שלהם שחור/dark העור קיומה הוא מסוגל להבין את סופה של רגשות ותחושות של חוסר תקווה של אחרים, לצערי אני גם עולה כי לעיתים קרובות העשירים רק לתרום מה עבורם מאוגדת להיזרק, להציע את השאריות שלהם … העניים מקבל גם גרוטאות, האם יש צורך … אבל מי האצילי ביותר בין שתי הקטגוריות, העשירים או עניים?

ורוד,’ UNA LIVELLA

ROSEA è una livella, mette tutti allo stesso piano, tutti hanno le stesse possibilità di avere cultura e ricevere rispetto e considerazione per la loro collaborazione come tesserato. Un contadino potrà insegnare l’arte della sopravvivenza a un docente universitario. Il docente universitario potrà insegnare al contadino nuovi metodi per migliorare la sua vita lavorativa. Uniti sfameranno il mondo e daranno da bere a chi ha sete di sapienza, tolleranza e condivisione planetaria.

לוגו רוזלבה 1 מכונת ורוד

הנשיא המייסד גדול. ROSEA – אוכף רוזלבה

 

לחץ ROSEA-. הביתה-

ROSEA – מי אני – לחץ כאן

ROSEA – מה ROSEA – לחץ כאן

ROSEA – פרויקט – לחץ כאן

ROSEA – PROGETTO קולטורה – לחץ כאן

ROSEA – ורוד – פרויקט ההישרדות האנושית – לחץ כאן

לוגו 2 כפול גלוב הגנה על הידיים

 

לוגו ורוד 11.1.2016

רוזלבה האוכף