ROSEA - Project Universal Mind Communication = "ROSEA & World AGORA '............" = רוזלבה סלה

ROSEA – פרויקט תקשורת התודעה האוניברסלית = “ROSEA & אגורה העולם ‘…………” = רוזלבה סלה

ברוכים הבאים הכורסה סגול ורוד
אנשי קשר ורוד = contatti@rosea.eu
לוגו ורוד 2 העולם
לוגו ורוד 11.1.2016

=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^

לוגו ורוד 11.1.2016

צילום של ROSEA ICRIZIONE

מודולים ורוד

=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^=^

מכונת רוזלבה ורוד ללא אמונה

פרויקט המוח יוניברסל תקשורת
= “ROSEA & אגורה העולם ‘…………” =

תקשורת פרוייקט התודעה האוניברסלית
= “ROSEA & אגורה העולמי ‘…………” =

:

.’. ’. ’.
L ‘ האגודה ורוד כולל בתוך הפרוייקט “ההישרדות האנושית”, זה מחולק מגזרים 11.

” ROSEA – פרוייקט הישרדות בבית” – לחץ כאן

כל ’ בתוך המגזר ” # תקשורת 9” מפתחת

“תקשורת פרוייקט התודעה האוניברסלית”

פרויקט המוח יוניברסל תקשורת,

יהיו לו משרד וירטואלי במדינות שונות ברחבי העולם.

יצירת מחלקה ROSEA, משרד, ריבוע של דיון, כלומר אגורה, מעל לראש של כל אומה.

שאנחנו יכולים לדמיין איך חללית

הקמת מרכז תקשורת כלל עולמית.

כל המשרדים אגורה’ . יהיו מאוחדים.

יצירת רשת עולמית ארצות ונשלט על ידי

“ROSEA & אגורה גלובלית’ אימפריאל “

לוגו ורוד 11.1.2016

חץ למטה

פרויקט המוח יוניברסל תקשורת

= “ROSEA & העולם אגורה ‘ אימפריאל” = לחץ כאן

חץ למעלה

רוזלבה

פעולות וירטואלי כל ROSEA, יהיו שם “התודעה האוניברסלית של פרויקט תקשורת, בעקבות מאת =” ROSEA & אגורה העולמי ‘………… “= איטליה / יוון / שוויץ ועוד.

המונח אגורה ‘ אומר לכיכר.

כיכר AGORA ורוד

הפונקציה של משרדים אלה וירטואלי, לוויינים או חללית

(לדוגמה עבור ’ איטליה “עולם ורוד & אגורה (AGORA) ‘ איטליה.”)

היא ליצור מרחב וירטואלי, החללית, זה מאפשר

תקשורת בו זמנית,

אגורה (AGORA) ורוד 2

זה מאפשר ’ הנישואין של אנשים האומה באותה או בני לאומים שונים, זה, באמצעות דיאלוג,

’ יקבלו את ההזדמנות כדי להחליף חוויות שלהם,

הידע שלהם, על הכישורים שיש להם.

שולחן ורוד עם מפת העולם
רוזי בפועל יצור קשר עם מציאויות שונות, לאומיים ובינלאומיים, איפה כביכול “מאסטר”, האם ’ הזדמנות לדבר על הנושאים שמטרידים אותם.
במדינות שונות ברחבי העולם, דרך ’ האגודה ROSEA, יהיה מסוגל להחליף אחד עם השני הפרויקטים, רעיונות, יוזמות, תרבות, כל פעולה מעשית.
הברית יהיו מסוגלים ליצור שיתוף פעולה

לאומיים ובינלאומיים,

העולם rosiest & אגורה (agora) ‘ לפתח ולהשתמש לתקשר בכל מערכת אפשרי בעולם זה אפקטיבי ויעיל.

ברכה לכל החברים של ROSEA – רוזלבה האוכף

 

החרב ורודה ורוז

תרגום באנגלית

ברוכים הבאים הכורסה סגול ורוד

לוגו ורוד 2 העולם
לוגו ורוד 11.1.2016
מכונת רוזלבה ורוד ללא אמונה

פרויקט המוח יוניברסל תקשורת
= “ROSEA & אגורה העולם ‘…………” =

תקשורת פרוייקט התודעה האוניברסלית
= “ROSEA & אגורה העולמי ‘…………” =

:
.’. ’. ’.
L ‘ האגודה ROSEA כולל בתוכו “ההישרדות האנושית” פרוייקט,

אשר מחולק מגזרים 11.

ROSEA – פרוייקט SERVIVAL אנושי – לחץ כאן

בתוך המגזר “N. 9 – תקשורת” מפתחת

“פרויקט המוח יוניברסל תקשורת”,

ואשר יהיה משרד וירטואלי במדינות השונות של העולם.

הקמת משרדים מעל לראש של כל אומה.
שאנחנו יכולים לדמיין איך חללית

הקמת מרכז התקשורת העולמית.

כל המשרדים אגורה ‘ יהיו מאוחדים.

הקמת רשת עולמית יונייטד ונשלט על ידי

” ROSEA & אגורה העולם ‘ הקיסרי “

לוגו ורוד 11.1.2016

פרויקט תקשורת התודעה האוניברסלית = “ROSEA & העולם אגורה ‘ אימפריאל” = CLICCA קוואי

רוזלבה

כל המטה וירטואלי ROSEA, יהיו שם

“התודעה האוניברסלית הטיוטה, בעקבות מאת =” ROSEA & אגורה העולם ‘………. “= איטליה / יוון / שוויץ ועוד.

המונח אגורה ‘ אומר לכיכר.

כיכר AGORA ורוד

הפונקציה של משרדים אלה, לוויינים או רכב שטח

(לדוגמה, לאיטליה “עולם ורוד & אגורה (AGORA) ‘ איטליה.”)

היא ליצור מרחב וירטואלי, רכב שטח, מה שמאפשר

תקשורת בו זמנית,

אגורה (AGORA) ורוד 2

מאפשר את האיחוד של אנשים מאותה מדינה או מדינות שונות, אשר, באמצעות דיאלוג,

יקבלו את ההזדמנות כדי להחליף חוויות שלהם,

הידע שלהם על הכישורים שיש להם.

שולחן ורוד עם מפת העולם

בפועל, ROSEA תפנה מציאויות שונות, לאומיים ובינלאומיים, איפה כביכול “מאסטר”, תהיה ההזדמנות לדבר על עניינים בתוך את היכולות שלהם.
מדינות שונות בעולם, דרך האגודה ROSEA, תהיה אפשרות להחלפת הפרויקטים, רעיונות, יוזמות, תרבות, כל פעולה מעשית.
הברית יהיו מסוגלים ליצור שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים,
כל העולם ROSEA & אגורה (agora) ‘ לפתח ולהשתמש לתקשר בכל מערכת אפשרי בעולם זה אפקטיבי ויעיל.

רוזלבה מטוס לוגו rosea

contatti@rosea.eu

טלוויזיה ורוד – לחץ כאן

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

רוזלבה האוכף