ROSEA -  PROGETTO SOPRAVVIVENZA UMANA – פרוייקט ההישרדות האנושית - חדשות הבלוג ROSEA – רוזלבה סלה

ROSEA – PROGETTO SOPRAVVIVENZA UMANA – פרוייקט ההישרדות האנושית – חדשות הבלוג ROSEA – רוזלבה סלה

חדשות הבלוג ROSEA

–”–

–”–”–”–

–”–”–”–”–”–”–

לוגו ורוד 2 העולם

ברוכים הבאים בנוונוטו מאני

מכונת רוזלבה ורוד ללא אמונה

ד ר. ROSALBA SELLA – PRESIDENTE FONDATORE ROSEA

לחץ ROSEA-. הביתה-

אנשי קשר ROSEA – לחץ כאן

ערוץ YOUTUBE – ROSEA – לחץ כאן

צילום על ידי מודול agora rosea

שמך (נדרש)

הדוא ל שלך (נדרש)

אובייקט

ההודעה שלך

אישור של העיבוד של הנתונים שהוזנו בטופס פרטיות

לוגו ורוד 11.1.2016

–”–

–”–”–”–

–”–”–”–”–”–”–

–”–”–”–”–”–”–”–”–”–

–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–

–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–”–

פירמידות ROSEA

– פרויקט ההישרדות האנושית –

– HUMAN SURVIVAL PROJECT –

NEWS BLOG ROSEA – ROSALBA SELLA –

רוזלבה מטוס לוגו rosea

הפרויקט מחולק:

11 "מגזרים", כלומר נושאים ראשיים,

זה בתורו יחלקו "סניפים"

roseline2

בכל "מגזר" יהיה איש קשר

כל סניף יהיה איש קשר

roseline2

הגומלין שיתופי, פיקוח, שליטה, בין האנשים קשר שונים,

יהיה בצורת פירמידה.

roseline2

המטרה היא ליצור סינרגיה, האיחוד של פעולות, שיתופי פעולה, דיאלוג בונה, היכולות התקשורתיות,

פותח בהגדרת סימולטניות של מניות חדשות ופעולות,

compreso טוטו quello descritto נלה FILOSOFIA DI ROSEA,

le קון סו 6 REGOLE e הסלוגן

L.O.V.G.E.M.

על פלטפורמה גלובלית יחידה

CONCENTRATA E RAPPRESENTATA נלו STESSO SITO DI

– RO.SE. A. –

roseline2

דגל אנגלי

הפרויקט מורכב:

11 "מגזרים" אומרים ' נושאים ראשי,

אשר בתורו לחלק את "רמי"

כל "סקטור" שלך "נציג

כל "רמו" שלך "נציג

שיתוף הפעולה, פיקוח, שליטה, בין הפניות אחרות,יערך בבצורת פירמידה.
המטרה היא ליצור סינרגיה, פעילות האיגוד, שיתוף פעולה, דיאלוג, יכולות תקשורת, חדשות פותח בהגדרת סימולטניות מניות או מניות,

כולל כל מה שמתואר ROSEA לפילוסופיה,

עם שלה 6 הסלוגן וכללים

L.O.V.G.E.M.

ב- A ' הפלטפורמה הגלובלית ייחודי

מרוכז, מייצגים באותו אתר

– RO.SE. A. –

לוגו rossea על העולם

– הבית / – מזון/מזון – בריאות/בריאות – כסף/כסף – עבודה עבודה-משפחה/משפחה – בחינוך/חינוך – הגנה/ביטחון – תקשורת/תקשורת – חדשנות/חידושים – אנתרופולוגיה/אנתרופולוגיה –

לוגו ורוד 11.1.2016

ידיים עם לוגו ורוד

להמשיך לקרוא מאמר של ’ ROSEA – לחץ כאן

IL PROGETTO SOPRAVVIVENZA SI SVILUPPA ULTERIORMENTE

בפרוייקטים אחרים

ROSEA – פרויקט – לחץ כאן

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

ROSEA – PROGETTO קולטורה – לחץ כאן

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

פילוט ROSEA – ורוד & הרעיון של השיטה החדשה – רוזלבה האוכף

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

TAVOLA RE ARTU אגורה

“ROSEA & העולם אגורה”.
ונניאש
הסברים – EXPLANATION
ROSEA ספאדה
לוגו ורוד 2 והגברת ספאדה