ROSEA - חדשות ורוד בפנים - אוכף רוזלבה

ROSEA – חדשות ורוד בפנים – אוכף רוזלבה

– חדשות ורוד בפנים –

חדשות וכל תקשורת מיוחדת שנעשתה על ידי עמותת ROSEA

שולחן ורוד עם מפת העולם

עולם העיתונות חדשות ורוד

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

חדשות ROSEA בפנים

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

NOTIZIE & תקשורת ורוד

חדשות & תקשורת ROSEA

ROSEA עלה על ידי הדיוויזיה

לוגו ורוד 11.1.2016

אוכף רוזלבה