ROSEA   - L’objectif de l’Association ROSEA  - SELLE DE ROSALBA

ROSEA – L’objectif de l’Association ROSEA – SELLE DE ROSALBA

 

Scopul asociației ROSEA este de a oferi culturii, să faciliteze dialogul și comunicarea între popoare, să reunească asociații, organizații nonprofit, confederații, profesioniști, cercetători și organizații neguvernamentale, să se unească într-o platformă cu lumea non-profitului faceți-o înființată cu platforma de profit, utilizând formula asociativă în care vă puteți ajuta reciproc la nivel global, creând simultan o forță titanică de comunicare și diseminare folosind diferite metode și metode noi, folosind internetul ca o autostradă cu capilarelor și posibilitatea traducerilor. Va fi posibil să se creeze personal operativ, inserat într-un birou virtual, unul pentru fiecare țară, unde vor fi dezvoltate cele 11 subiecte de discuție ROSEA și diversele proiecte întreprinse.

L’obiettivo dell’associazione ROSEA è di dare cultura, faciliter le dialogue et la communication entre les peuples, de rassembler les associations, ONLUS, confédérations, professionnels de la , ricercatori e Organizzazioni non Governative, di unire in una piattaforma il mondo del no-profit per farlo configurare con la piattaforma del profit, à l’aide d’associative où entre aide associé, dans le monde entier, en créant, en même temps, une force titanesque de communication et de diffusion à l’aide de différents moyens et méthodes, s’appuyant sur l’internet comme une route avec capillaires ramification et possibilité de traductions. Vous pouvez créer le personnel opérationnel, inseriti in un ufficio virtuale, uno per ogni nazione, où se développera le 11 argomenti di discussione ROSEA e i vari progetti intrapresi.

Цель ассоциации ROSEAдать культуру, облегчить диалог и общение между народами, объединить ассоциации, некоммерческие организации, конфедерации, профессионалов, исследователей и неправительственные организации, объединить на платформе мир некоммерческих организаций для настроить его с помощью платформы прибыли, используя ассоциативную формулу, где вы можете помочь друг другу в глобальном масштабе, одновременно создавая титаническую силу коммуникации и распространения с использованием различных средств и новых методов, используя Интернет как шоссе с капилляры и возможность переводов. Можно будет создать оперативный персонал, вставленный в виртуальный офис, по одному для каждой страны, где будут разработаны 11 Obsuzhdenija ROSEA tem и proekty razlichnye.

L’organisation vise à donner à la culture, Pour faciliter le dialogue et la communication entre les Nations., À but non lucratif, Organismes sans but lucratif, Coupe des confédérations, Professionnels de la, Les chercheurs et les organisations non gouvernementales, Unir les plates-formes d’ONG mondiale de le faire avec la plate-forme de l’espace, À l’aide d’une formule sur laquelle vous pouvez aider l’autre dans le monde., Création, En même temps., Titani puissance de communication et de diffusion par le biais de différents moyens et méthodes nouvelles, En utilisant l’Internet comme une branches vasculaires et possibilité de traductions. Vous serez en mesure de créer l’équipe opérationnelle, À insérer dans un bureau virtuel., Une par pays, Il y aura 11 הנושאים דיון של הפרויקטים השונים ואת שבוצעו ROSEA.

L’objectif de l’Association est de donner la culture ROSEA, faciliter le dialogue et la communication entre les personnes, associations de segmentation, organismes sans but lucratif, confédérations, professionnels de la, les chercheurs et les organisations non gouvernementales, à s’unir sur une plate-forme unique, le monde des organisations à but non lucratif. Configurez-le avec la plateforme profit, en utilisant la formule associative où vous pouvez aider l’autre à l’échelle mondiale, création, en même temps, uma força titânica de comunicação e disseminação usando diferentes meios e novos métodos, usando a internet como uma rodovia com ramos capilares e possibilidade de traduções. Será possível criar uma equipe operacional, inserida em um escritório virtual, um para cada país, onde serão desenvolvidos os 11 tópicos de discussão da ROSEA e os vários projetos desenvolvidos.

L’association ROSEA a pour objectif de donner une culture, de faciliter le dialogue et la communication entre les peuples, de réunir des associations, des organisations à but non lucratif, des confédérations, des professionnels, des chercheurs et des organisations non gouvernementales, afin de réunir dans une plate-forme le monde des organisations à but non lucratif pour le développement. faites-le en place avec la plateforme de profit, en utilisant la formule associative où vous pouvez vous entraider globalement, en créant simultanément une force titanesque de communication et de diffusion utilisant différents moyens et de nouvelles méthodes, en utilisant Internet comme une autoroute avec branches capillaires et possibilité de traductions. Il sera possible de créer du personnel opérationnel, inséré dans un bureau virtuel, un par pays, où seront développés les 11 thèmes de discussion ROSEA et les différents projets entrepris.

El objetivo de la asociación ROSEA es brindar cultura, facilitar el diálogo y la comunicación entre los pueblos, reunir asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, confederaciones, profesionales, investigadores y organizaciones no gubernamentales, para unir en una plataforma el mundo sin fines de lucro para Configúrelo con la plataforma de ganancias, utilizando la fórmula asociativa en la que pueden ayudarse mutuamente a nivel mundial, creando simultáneamente una fuerza titánica de comunicación y difusión utilizando diferentes medios y nuevos métodos, utilizando Internet como una autopista con. Capilares de ramas y posibilidad de traducciones. Será posible crear personal operativo, insertado en una oficina virtual, una para cada país, donde se desarrollarán los 11 temas de discusión ROSEA y los diversos proyectos emprendidos.

 

 

Selle de Rosalba