MARIANA   - Scopul asociaţiei althaea  - ROSALBA ŞA

MARIANA – Scopul asociaţiei althaea – ROSALBA ŞA

 

ROZ de este scopul de o oferi culturii, să faciliteze dialogul și comunicarea între popoare, să reunească curent, organizații non-profit, confederații, profesioniști, cercetători și organizații neguvernamentale, să se unească într-o platformă cu lumea non-profitului faceți-o înființată cu platforma de profit, utilizând formula asociativă în care vă puteți ajuta reciproc la nivel global, creând simultan o forță titanică de comunicare și diseminare folosind diferite metode și metode noi, folosind internetul ca o autostradă cu capilarelor și posibilitatea traducerilor. Va fi posibil să se creeze personal operativ, inserat într-un birou virtual, unul pentru fiecare țară, unde vor fi dezvoltate cele 11 subiecte de discuție ROSEA și diversele proiecte întreprinse.

L’obiettivo dell’associazione MARIANA è di dare cultura, facilitarea dialogului şi de comunicare între popoare, a reuni asociaţiile, ONLUS, Confederaţiilor, profesionişti , ricercatori e Organizzazioni non Governative, di unire in una piattaforma il mondo del no-profit per farlo configurare con la piattaforma del profit, folosind unde asociative între asociate ajutor, la nivel mondial, de asemenea, crearea, în acelaşi timp, o forță titanic de comunicare si diseminare folosind diferite mijloace şi metode, pârghie de internet ca o autostrada cu capilarele de ramificare si posibilitate de traduceri. Aveţi posibilitatea să creaţi personalul operaţional, inseriti in un ufficio virtuale, uno per ogni nazione, în cazul în care se va dezvolta 11 argomenti di discussione MARIANA e i vari progetti intrapresi.

Цель ассоциации ROSEAдать культуру, облегчить диалог и общение между народами, объединить ассоциации, некоммерческие организации, конфедерации, профессионалов, исследователей и неправительственные организации, объединить на платформе мир некоммерческих организаций для настроить его с помощью платформы прибыли, используя ассоциативную формулу, где вы можете помочь друг другу в глобальном масштабе, одновременно создавая титаническую силу коммуникации и распространения с использованием различных средств и новых методов, используя Интернет как шоссе с капилляры и возможность переводов. Можно будет создать оперативный персонал, вставленный в виртуальный офис, по одному для каждой страны, Budut de razrabotany GDE 11 Obsuzhdenija ROSEA Met и proekty razlichnye.

Scopul organizaţiei este de a da cultura, Pentru a facilita dialogul şi comunicarea între naţiuni., Pentru nonprofit, Organizatii non-profit, Cupa Confederațiilor, Profesionişti, Cercetătorii şi organizaţii non-guvernamentale, Uni platforme lumea ONG se face cu platforma de spaţiu, Folosind o formulă care pot ajuta reciproc din lume., Crearea, În acelaşi timp., כוח טיטני של תקשורת והפצה באמצעים שונים ושיטות חדשות, באמצעות האינטרנט ככביש מהיר עם נימים סניפים ואפשרות של תרגומים. ניתן יהיה ליצור צוות אופרטיבי, שיוכנס למשרד וירטואלי, אחד לכל מדינה, שם יפותחו 11 הנושאים של דיון ROSEA ואת הפרויקטים השונים שבוצעו.

O objetivo da associação ROSEA é dar cultura, facilitar o diálogo e a comunicação entre os povos, reunir associações, organizações sem fins lucrativos, confederações, profissionais, pesquisadores e organizações não-governamentais, para unir em uma plataforma o mundo das organizações sem fins lucrativos. configurá-lo com a plataforma de lucro, usando a fórmula associativa onde você pode ajudar uns aos outros globalmente, criando, simultaneamente, uma força titânica de comunicação e disseminação usando diferentes meios e novos métodos, usando a internet como uma rodovia com ramos capilares e possibilidade de traduções. Será possível criar uma equipe operacional, inserida em um escritório virtual, um para cada país, onde serão desenvolvidos os 11 tópicos de discussão da ROSEA e os vários projetos desenvolvidos.

L’association ROSEA a pour objectif de donner une culture, de faciliter le dialogue et la communication entre les peuples, de réunir des associations, des organisations à but non lucratif, des confédérations, des professionnels, des chercheurs et des organisations non gouvernementales, afin de réunir dans une plate-forme le monde des organisations à but non lucratif pour le développement. faites-le en place avec la plateforme de profit, en utilisant la formule associative où vous pouvez vous entraider globalement, en créant simultanément une force titanesque de communication et de diffusion utilisant différents moyens et de nouvelles méthodes, en utilisant Internet comme une autoroute avec branches capillaires et possibilité de traductions. Il sera possible de créer du personnel opérationnel, inséré dans un bureau virtuel, un par pays, où seront développés les 11 thèmes de discussion ROSEA et les différents projets entrepris.

El objetivo de la asociación ROSEA es brindar cultura, facilitar el diálogo y la comunicación entre los pueblos, reunir asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, confederaciones, profesionales, investigadores y organizaciones no gubernamentales, para unir en una plataforma el mundo sin fines de lucro para Configúrelo con la plataforma de ganancias, utilizando la fórmula asociativa en la que pueden ayudarse mutuamente a nivel mundial, creando simultáneamente una fuerza titánica de comunicación y difusión utilizando diferentes medios y nuevos métodos, utilizando Internet como una autopista con. Capilares de ramas y posibilidad de traducciones. Será posible crear personal operativo, insertado en una oficina virtual, una para cada país, donde se desarrollarán los 11 temas de discusión ROSEA y los diversos proyectos emprendidos.

 

 

Rosalba şa