景天   - rosea 协会的目标  - 东西的价钱鞍

景天 – rosea 协会的目标 – 东西的价钱鞍

 

Scopul asociației ROSEA este de a oferi culturii, să faciliteze dialogul și comunicarea între popoare, să reunească asociații, organizații nonprofit, confederații, profesioniști, cercetători și organizații neguvernamentale, să se unească într-o platformă cu lumea non-profitului faceți-o înființată cu platforma de profit, utilizând formula asociativă în care vă puteți ajuta reciproc la nivel global, creând simultan o forță titanică de comunicare și diseminare folosind diferite metode și metode noi, folosind internetul ca o autostradă cu capilarelor și posibilitatea traducerilor. Va fi posibil să se creeze personal operativ, inserat într-un birou virtual, unul pentru fiecare țară, unde vor fi dezvoltate cele 11 subiecte de discuție ROSEA și diversele proiecte întreprinse.

L’obiettivo dell’associazione 景天 è di dare cultura, 促进各国人民之间的对话和交流, 汇集协会, ONLUS, 联合会, 专业 人士 , ricercatori e Organizzazioni non Governative, di unire in una piattaforma il mondo del no-profit per farlo configurare con la piattaforma del profit, 在关联的帮助之间使用关联, 全球, 还创建, 同时, 用各种手段和方法进行传播和传播的力量, 利用互联网作为公路与毛细血管分支和翻译的可能性. 您可以创建操作人员, inseriti in un ufficio virtuale, uno per ogni nazione, 将在何处开发 11 argomenti di discussione 景天 e i vari progetti intrapresi.

Цель ассоциации ROSEAдать культуру, облегчить диалог и общение между народами, объединить ассоциации, некоммерческие организации, конфедерации, профессионалов, исследователей и неправительственные организации, объединить на платформе мир некоммерческих организаций для настроить его с помощью платформы прибыли, используя ассоциативную формулу, где вы можете помочь друг другу в глобальном масштабе, одновременно создавая титаническую силу коммуникации и распространения с использованием различных средств и новых методов, используя Интернет как шоссе с капилляры и возможность переводов. Можно будет создать оперативный персонал, вставленный в виртуальный офис, по одному для каждой страны, где будут разработаны 11 тем обсуждения ROSEA и различные проекты.

מטרת הארגון היא להעניק תרבות, להקל על דיאלוג ותקשורת בין עמים, להפגיש עמותות, עמותות, קונפדרציות, אנשי מקצוע, חוקרים וארגונים לא-ממשלתיים, להתאחד בפלטפורמות עולם העמותות לעשות את זה עם פלטפורמת הרווח, באמצעות נוסחה אסוציאטיבית שבו אתה יכול לעזור זה לזה בעולם, יצירת, בעת ובעונה אחת, כוח טיטני של תקשורת והפצה באמצעים שונים ושיטות חדשות, באמצעות האינטרנט ככביש מהיר עם נימים סניפים ואפשרות של תרגומים. ניתן יהיה ליצור צוות אופרטיבי, שיוכנס למשרד וירטואלי, אחד לכל מדינה, שם יפותחו 11 הנושאים של דיון ROSEA ואת הפרויקטים השונים שבוצעו.

O objetivo da associação ROSEA é dar cultura, facilitar o diálogo e a comunicação entre os povos, reunir associações, organizações sem fins lucrativos, confederações, profissionais, pesquisadores e organizações não-governamentais, para unir em uma plataforma o mundo das organizações sem fins lucrativos. configurá-lo com a plataforma de lucro, usando a fórmula associativa onde você pode ajudar uns aos outros globalmente, criando, simultaneamente, uma força titânica de comunicação e disseminação usando diferentes meios e novos métodos, usando a internet como uma rodovia com ramos capilares e possibilidade de traduções. Será possível criar uma equipe operacional, inserida em um escritório virtual, um para cada país, onde serão desenvolvidos os 11 tópicos de discussão da ROSEA e os vários projetos desenvolvidos.

L’association ROSEA a pour objectif de donner une culture, de faciliter le dialogue et la communication entre les peuples, de réunir des associations, des organisations à but non lucratif, des confédérations, des professionnels, des chercheurs et des organisations non gouvernementales, afin de réunir dans une plate-forme le monde des organisations à but non lucratif pour le développement. faites-le en place avec la plateforme de profit, en utilisant la formule associative où vous pouvez vous entraider globalement, en créant simultanément une force titanesque de communication et de diffusion utilisant différents moyens et de nouvelles méthodes, en utilisant Internet comme une autoroute avec branches capillaires et possibilité de traductions. Il sera possible de créer du personnel opérationnel, inséré dans un bureau virtuel, un par pays, où seront développés les 11 thèmes de discussion ROSEA et les différents projets entrepris.

El objetivo de la asociación ROSEA es brindar cultura, facilitar el diálogo y la comunicación entre los pueblos, reunir asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, confederaciones, profesionales, investigadores y organizaciones no gubernamentales, para unir en una plataforma el mundo sin fines de lucro para Configúrelo con la plataforma de ganancias, utilizando la fórmula asociativa en la que pueden ayudarse mutuamente a nivel mundial, creando simultáneamente una fuerza titánica de comunicación y difusión utilizando diferentes medios y nuevos métodos, utilizando Internet como una autopista con. Capilares de ramas y posibilidad de traducciones. Será posible crear personal operativo, insertado en una oficina virtual, una para cada país, donde se desarrollarán los 11 temas de discusión ROSEA y los diversos proyectos emprendidos.

 

 

东西的价钱鞍