ROSEA - קבוצות שיחזור האיגוד העולמי - אוכף רוזלבה

ROSEA – קבוצות שיחזור האיגוד העולמי – אוכף רוזלבה

– קבוצות שיחזור האיגוד העולמי –

רוצה ורוד
לשלב את עמותות שונות כדי ליצור כפרים היסטוריים למטרות חינוכיות, על ידי הצטרפות כוחות אפשר לחלום עולם שבו אתה יכול ללמוד היסטוריה בשידור חי על ידי שילוב של ספרי הלימוד עם המציאות של שחזורים היסטוריים, מסע אמיתי דרך הזמן למטרות חינוכיות.

 

הצטרפות ROSEA

PER INFORMAZIONI COMPILA IL MODULO QUI SOTTO

 

שמך (נדרש)

הדוא ל שלך (נדרש)

אובייקט

ההודעה שלך

אישור של העיבוד של הנתונים שהוזנו בטופס פרטיות

RO.SE. ב. צור קשר עם דואר אלקטרוני:

Gmail 2

roseanpw@gmail.com

 

 

COS'E' ROSEA?

אנשי קשר ROSEA

אוכף רוזלבה