ROSEA - ROSALBA SELLA & קרלו תינוקות -  מחבר הספר:  ב NOME דל פופאוכף רוזלבהלקית - ROSALBA SELLA

ROSEA – אוכף רוזלבה & קרלו תינוקות – מחבר הספר: ב NOME דל פופולו איטלקית – אוכף רוזלבה

אוכף רוזלבה

&

קרלו תינוקות

– מחבר הספר:

ב NOME דל פופולו איטלקית

אתה צריך להחזיר את הכבוד’ תהליכי, פסקי דין

 

אולי זה חסר טעם לנסות לשנות “העולם הזה” אבל זה בהחלט שאפשר לעשות הוא לא מאפשר “העולם הזה” di combinare noi. Che i dotti si attivino e che i maestri insegnino.

. כבוד ותודה לכל אלה יש המלצתי רוזלבה האוכף, חזק ואני משוכנע כי l & #8217; האיחוד בין אנשי היגיון וצדק, יכול להיות כלי של צמיחה ושינוי. אני בטוחה דרך השיוך שלו “האגודה האוכף רוזלבה ורוד” עם כל החברים, נוכל לתת אור ו- Word את כל אלה אשר מבקשים עוד יותר תשומת לב, pronte ad accettare la loro sentenza purché la stessa sia dignitosa. La giustizia rappresenta la libertà delle persone e tutela per tutti, dove non vi è giustizia crolla l’intera struttura societaria dei popoli. בספר שלי” ב NOME דל פופולו איטלקית” הייתי מסוגל להוכיח מעשים ממשיים, חותכת, come le sentenze che hanno portato alla condanna di Massimo Giuseppe Bossetti , הם, לפי דעתי, לא ראוי. ברכות ד ר קרלו תינוקות

 

PER COMPRARE IL LIBRO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE USANDO I CONTATTI SOTTOSTANTI

אנשי קשר:

CARLO INFANTI PROFILO FACEBOOK – לחץ כאן

carlo.infanti@libero.it

carlo.infanti@libero.it

SITO WEB – לחץ כאן

www.carloinfanti.it

 

 

ROSEA מעשים כמו גילוי מעגל חדשות באופן גלובלי, הוא רוחבי, א-פוליטי ומקבל את כל הדתות.. מטרת האגודה היא לתת תרבות ROSEA, להקל על דיאלוג ותקשורת בין העמים, להפגיש עמותות, ONLUS, הקונפדרציות, אנשי מקצוע , חוקרים וארגונים לא-ממשלתיים, לאחד ב פלטפורמה העולם ללא מטרות רווח כדי להשיגו לשדך את הפלטפורמה של רווח, שימוש איפה אסוציאטיבי בין העזרה המשויכים, ברחבי העולם, גם יצירת, באותו זמן, טיטניק לכח תקשורת והפצה באמצעות שיטות ואמצעים שונים, מינוף באינטרנט כמו כביש מהיר עם נימים הסתעפות, האפשרות של תרגומים. באפשרותך ליצור צוות תפעולי, ממוקמת ב משרד וירטואלי, אחד עבור כל אומה, איפה יפתחו 11 נושאי דיון ורוד ופרויקטים שונים שנערך.

COS'E' ROSEA? – איך זה להיות ROSEA?

 

ROSEA באתר הבית 1

ROSEA באתר הבית 2

ROSEA – הבית – ורוד חדשות לעיתונות העולם – לחץ כאן

תקשורת התודעה האוניברסלית פרוייקט = "ROSEA & העולם AGORA הקיסרי"

"הקונפדרציה אוניברסלי שומרי ROSEA

רוזי לאתר אפריקה – לחץ כאן

ROSEA – מי אני – לחץ כאן

ROSEA – מה ROSEA – לחץ כאן

ROSEA – פרויקט – לחץ כאן

ROSEA – PROGETTO קולטורה – לחץ כאן

ROSEA – ורוד – פרויקט ההישרדות האנושית – לחץ כאן

רוזלבה האוכף