ROSEA - האוניברסיטה האפיפיורית האוניברסיטה' אוניברסיטת הלטראנו - אוכף רוזלבה

ROSEA – האוניברסיטה האפיפיורית האוניברסיטה’ אוניברסיטת הלטראנו – אוכף רוזלבה

האוניברסיטה האפיפיורית האוניברסיטה’ אוניברסיטת הלטראנו

הברווזים – . אני מקנא וידאו מוסדיים

עלה לאתר ב 11 DIC 2009

http://www.invidio.it/ – סרט תדמית עם התרומות של S. ו. מונס. רינו Fisichella, רקטור P.U. L
הסרטונים של חברות וארגונים תעשייתיים – הפקה – . אני מקנא srl רומא

univertia-vativana

עיר הוותיקן

הוותיקן

לוגו ורוד 11.1.2016

אנשי קשר ROSEA

רוזלבה האוכף