ROSEA - Il TRADING departamencie ROSEA (RÓŻOWE DEPARTAMENT HANDLOWY) - ROSALBA SIODŁO

ROSEA – Il TRADING departamencie ROSEA (RÓŻOWE DEPARTAMENT HANDLOWY) – ROSALBA SIODŁO

 

Il TRADING departamencie ROSEA ( RÓŻOWE DEPARTAMENT HANDLOWY) jest to sektor, który rozwija się i umożliwia przejście z wirtualnego świata, z Internetu, dei nostri DIPARTIMENTI NAZIONI uffici Agorà ROSEA al mondo reale.

RÓŻOWE ma na celu stworzenie bezpośredniej relacji z właściwymi organami , w każdym narodzie świata, per sviluppare un dialogo snello, etyki, szybki, che userà la rete di comunicazioni interne ed esterne di ROSEA dando vita a una titanica rete mondiale di dialogo, di negoziazione, przez porównanie, propozycji, Tworzenie więzi sojusze i umów, za pomocą nowych metod i strategii.

Więc ROSEA zamierza EWOLUOWAĆ w innym systemie, nową metodę, w której przedsiębiorstwa, Firm, konsorcjów, a nawet prawników, Lekarze, Księgowych, inserendo anche associazioni etc. si daranno reciproco aiuto per aiutare la povera gente, korzyści dla obu odpowiedników.

La piattaforma imprenditoriale se lasciata sola non esprime tutte le sue potenzialità per cui ROSEA intende proporre a tutte le ditte inserire nel suo WORLD TRADE INTERCHANGE ROSEA di collaborare e il risultato del loro lavoro sarà divulgato in rete dal titanico collegamento informativo di ROSEA IN NOWOŚCI PRASA ŚWIAT i pokazane w 220 ROSEA departamenty narodowe PROJEKT UNIVERSAL MIND COMMUNICAT ION-"ROSEA & WORLD AGORA ‘ IMPERIAL” il risultato degli accordi con ROSEA darà vantaggi visibile nel settore ROSEA ADVANTAGES. Wszystkie operacje ROSEA będą zawsze pod ręką ROSEA ma własną aplikację do pobrania na telefon-

Ogni imprenditore e ogni presidente ( o suo rappresentante) di una associazione potrà essere colui che illustra le caratteristiche tecniche, zdrowia i przetwarzania Twojej pracy lub firmy, associazione inserendosi come REPORTER iscrivendosi al CORSO BASE PER REPORTE FREELANCE è il suo articolo inserito nel circuito ROSEA e dei suoi alleati. Ten sam przedsiębiorca lub prezes Stowarzyszenia może być nauczycielem, Mistrz ROSEA zawarty w naszym ROSEA – AKADEMIA C. I. A. – Coaching International Academy – per descrivere il proprio progetto imprenditoriale o associativo.

SI INTENDE DOŁĄCZ DO WSPÓŁPRACY, ŚWIAT NA ŻYWO, LA PIATTAFORMA SU CUI E’ PRESENTE CHI CREA LAVORO E DA STIPENDI, FACENDOLO INTERFACCIARE CON LE ALTRE DIVERSE REALTA’ CHE IN QUALCHE MODO POSSANO INTRECCIARSI TRA DI LORO, SZCZYT PRZYKŁAD OSOBY Z GRUPĄ, GRUPA SPORTOWA, Badania, Szukaj, Szkoła, STOWARZYSZENIE, FEDERACJA, WIARA, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, REFERENCJE FIRM, Konsorcjów, Spółdzielni, GRUPY NA FACEBOOKU, ODPOWIEDZIALNY ZA PLATFORMY WSZYSTKICH TYPÓW ETC.

Celem programu ROSEA jest korzyść kontrahenci, Narodów, osób w trudnej sytuacji.

DIPARTIMENTO CENTRALE DI COORDINAMENTO

PROJEKTU UNIWERSALNEGO UMYSŁU KOMUNIKACJI

= "ROSEA & ŚWIECIE AGORA IMPERIAL "=

 

RÓŻOWE LOGO 2 RODZINA

 

 

 

 

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

ROSEA – STRONA GŁÓWNA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – WSTĘP – RÓŻOWE NEWS PRASA ŚWIATA – KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE DLA AFRYKI WITRYNY – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – KIM JESTEM – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – CO ROSEA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – PROJEKT – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – PROGETTO CULTURA – KLIKNIJ TUTAJ

ROSEA – RÓŻOWO – PROJEKT PRZETRWANIA CZŁOWIEKA – KLIKNIJ TUTAJ

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

Rosalba siodło