ורוד ורוד = אירוע  09.06.2018 שיתוף פעולה טלוויזיה - Producciones México לפנה ס  & ורוד = רוזלבה האוכף

ורוד ורוד = אירוע 09.06.2018 שיתוף פעולה טלוויזיה – Producciones México לפנה ס & ורוד = רוזלבה האוכף

אירוע ROSEA 09.06.2018 שיתוף פעולה טלוויזיה – Producciones México לפנה ס & ROSEA

אוכף רוזלבה