ROSEA - COS'E' ROSEA? - CO JEST ROSEA? - ROSALBA SIODŁO

ROSEA – TO, CO’ ROSEA? – CO JEST ROSEA? – ROSALBA SIODŁO

òPGP ROSE i globe

LICZONE ROSEA – KLIKNIJ TUTAJ

LOGO 2 PODWÓJNA OCHRONA RĘCE GLOBE

STOWARZYSZENIE NIE MA ZYSKU

''ROSEA – ROSALBA SIODŁO STOWARZYSZENIE ''

= PRZYJACIEL ROSEA, BRACIA, STANY ZJEDNOCZONE

NOMINUS OSÓB W ŚWIECIE =

L idealna #8217; ROSY i stowarzyszenia’ NALEŻYCIE ZAREJESTROWANY

STOWARZYSZENIE I RÓŻOWE IDEALNA #8216; REGULARNIE REJESTROWANA

CODICE FISCALE 92051820014

MAIL roseanpw@gmail.com

www.rosea.eu

( Strona ROSEA został kupiony na 18.01.2016, giorno del compleanno del Presidente fondatore Rosalba SELLA ed è stato reso visibile in data 31.01.2016)

(ROSY witryny został kupiony na 01.18.2016, na moje urodziny i był widoczny na 01.31.2016)

TARCZY LOGO PODWÓJNE PIRAMIDY ROSEA

Rosalba płaszczyzny logo rosea

ROSEA E’ NATA DA UNA FILOSOFIA DI VITA

NAPISANE I NAGRANE NA SWOJEJ OSOBISTEJ STRONIE

OD ZAŁOŻENIA PREZYDENT ROSALBA SIODŁO,

essendo seguita da molte nazioni nel mondo “ROSEA” diventa una associazione culturale senza scopo di lucro regolarmente registrata in Italia

ROSEA TERMIN ZAMIENIA SIĘ W AKRONIM

RO jako Rosalba, Jeśli podoba Ci się jazda jako stowarzyszenie

POZOSTAWIENIE POPRZEDNIEJ DEFINICJI ROSEA, W PAMIĘCI TRANSFORMACJA, FILOZOFII ŻYCIA

TAKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE

TABELI ROSEA ZAMEK

ROSEA e’ l’acronimo del mio nome, RO jako Rosalba, Jeśli-jak siodło.

ROSEA non è’ solo una sigla e’ molto di piu’, e’ lo sviluppo di un mio pensiero, obserwacji tego, co widzę, Słyszę.

Rosy jest mój znalezienia modus operandi, życia wielu ludzi, można zdefiniować nowe filozoficzne bieżącego życia, Dynamics, Vincente, stosowane w czasie rzeczywistym z wielu przedmiotów, Z WIELU MOICH PRZYJACIÓŁ, że w tym okresie historycznym są identyfikacji, Możemy są uznając za wspólne wartości i zasady zachowań lub zatwierdzenia nauki w jego rozwoju w 360 stopni, ludzie, którzy rozpoznają siebie w stylu życia.

W praktyce termin ROSEA jest przeznaczona do reprezentowania wspólnych myśli, który łączy umysły z każdego kraju na świecie.

przycięte roseespade-e1452693388268.png

TRANSLATION IN ENGLISH

ASSOCIATION NO PROFIT

” ROSEA – ROSALBA SELLA ASSOCIATION

= DI ROSEA FRIEND, BROTHERS UNITED

Nominus PEOPLE IN THE WORLD =

ROSEA AND ‘BORN AS A PHILOSOPHY THEN, HAVING HAD A GREAT SUCCESS IN THE WORLD, HASTURNED INTO CULTURAL ASSOCIATION

ROSEA is the abbreviation of my name: Rosalba (RO) + Sella (SE-A).

rosea is much more than just a code. It is the development of my thoughts, a finding of what I see and hear.

Rosea is my finding of a way of working and living of many people, it could be called a new philosophy of life. It’s a winning philosophy adopted by many friends of mine which in this historical period by identifies themselves in the same common values, principles and lifestyle.

In practical terms, ROSEA will represent the common thoughts who combine people brains from any country in the world.

rossea logo na świecie

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

The 6 Zasady – ZASADY ROSEA:

1) Na żywo w uczciwość zbudować kiedykolwiek zniszczyć.
2) Nie być namawianie przestępców, nie ukraść i nie boli.
3) Kapitan musi zawsze być przestrzegane, słuchał,bronił i jego sztuki trzeba wzmocnić.
4) Pamiętaj komunikować się, ujawnić, kształcić, w udziale rzeczy przydatne i korzystne dla obu stron.
5) Działać natychmiast w przypadku rzeczywistego zagrożenia, potrzebujesz jakiejkolwiek części życia naszych utworzone.
6) Pamiętaj, że twój końce wolności, gdzie zaczyna się druga i trzeba
roszczenia wzajemnego szacunku.
przycięte roseespade-e1452693388268.png
TRANSLATION IN ENGLISH

THE SIX ROSEA PRINCIPLES ARE THE FOLLOWING:

1) You must live in a honesty way in order to only build and not destroy.

2) You must not cooperate with criminals, you must not stole or do anything that can heart somebody.

3) The Masters must always be respected, listened to, and defended and also their arts must be enhanced .

4) You must work to communicate to promote and educate in order to create advantageous actions for everybody.

5) A prompt action in case of effective danger in order to help people around the world.

6) Remember that your freedom is linked to the freedom of the others if you want to respect people

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016
NASZE MOTTO
"L.O.V.G.E.M."
PRAWO – ZAMÓWIENIA – PRAWDA – SPRAWIEDLIWOŚĆ – BALANCE – MORALNOŚĆ
przycięte roseespade-e1452693388268.png
TRANSLATION IN ENGLISH
OUR SLOGAN IS:
“L.O.V.G.E.M. "
that means:
LAWORDERTRUTH ‘- JUSTICEEQUILIBRIUMMORALITY
òPGP ROSE i globe
ROSEA E’ LA COSTATAZIONE DI UNA NUOVA
FILOZOFICZNE PRĄDU ŻYCIA
WSPÓLNYCH WARTOŚCI I ZASAD ZACHOWANIA
CZĘSTO MYŚL
KTÓRA ROZPRZESTRZENIA SIĘ NA CAŁYM ŚWIECIE WIRUSOWE
KTO DZIAŁA Z KONSTRUKTYWNYCH DZIAŁAŃ
UMIESZCZAJĄC NA SWOJEJ TWARZY I NAZWA
CIOE’
LA NUOVA “FILOSOFIA DEI NOMINUS” (NOMINUS = NOMINOWANY)
Rosea są nasiona już urodził się w roślinach, które są rendendo conto di NON ESSERE SOLE … una reale consapevolezza DI NON ESSERE SOLI.
przycięte roseespade-e1452693388268.png
TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is a new philosophical life current with common values and principles of conduct, a common thinking, that spreads in the world like a virus between people who works to build something by advertising themselves through the new “NOMINUS philosopy” (nominus = ELECTED)

ROSEA are SEADS already born in plants that are realizing of not being alonea real awareness of NOT BEING ALONE

TARCZY LOGO PODWÓJNE PIRAMIDY ROSEA

Glob kontynentach rosea

ROSEA si potrebbe definire una corrente di un nuovo “PENSIERO FILOSOFICO DI VITA “, to zasadnicza różnica, CHE NON E’ NATO DAI LIBRI SCRITTI DA UN SINGOLO UMANO, MA BENSI’ NATO DAI CUORI, OD PROWADZENIA WIELU, które obecnie pojawiające się z konstruktywnych działań, ich pragnienie, aby działać dla dobra wspólnego, dla dobra i obrony każdy istniejący element w tworzeniu.

Koszt rozmowy ROSY wirujące wzrost liczby osób, kto myśli i działa do tworzenia, nie niszczą, nie trać cennego czasu w sterylnych krytyki lub skarg.
przycięte roseespade-e1452693388268.png

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA could be called a current of a newPHILOSOPHICAL THOUGHT OF LIFE”. The main difference with respect to what currently exist is that this philosophy has not been written in a book by a single human being. It is born from the heart and behavior of many aimed by the desire to act for the common good through constructive actions, in defense of any living being.

ROSEA notifies the increased number of people which thinks and act to build instead of destroying amd does not waste precious time in sterile criticism or complaints

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

globe lukrowany osób

ROSY rozmawia posiekać ich obecność na całym świecie, kosztowało ich nieuniknione działania zjednoczenia i współpracy

RÓŻOWE kosztów bieżącego obecność typowych zachowań wiersz, który przekłada się do rozprzestrzeniania się na świecie, w 360 stopni, działań, które uszkadzają prawdziwe natychmiastowe korzyści, udziały w kilku osób lub grup osób, które, W zależności od obowiązującego w ich własnych kontynentu, działają, aby dać rzeczywisty natychmiastowych rezultatów.

Chcę, aby było jasne, że co I identyfikują się z termin wymyśliłem nie ROSEA, zawsze istniał, I JUST FOUND, który istnieje i chciałem wgrac na mojej osobistej stronie internetowej, witryny, gdzie można porozmawiać moich znajomych.

Termin ROSEA jest tylko słowem do reprezentowania

EFEKT, GDZIE PRZYCZYNA I AGENTA SĄ SZCZEGÓŁOWO.

przycięte roseespade-e1452693388268.png

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA has noticed their presence around the world, it has noticed their inevitable action of unification

and collaboration

ROSEA noticed the presence of a COMMON BEHAVIORAL LINE which results in a spread around the world,

of actions that give immediate benefits. These actions come from single or group of people which according to their local legislation, acts to produce effective results.

I want to make clear that what I identify with the name ROSEA was not invented by me, it has always existed,

I HAVE JUST DECLARED THAT IT EXIST and I decided to write it down here. I will use this site to talk to all my friends.

The term ROSEA is just a word which represents an EFFECT, CAUSE AND AGENT ARE JUST DETAILS.

RÓŻOWE LOGO 1 ATOM

W praktyce ROSEA jest zarodek, który działał i działa, na świecie, ROZPRZESTRZENIAJĄC się z formularzem wirusowe, nowy sposób życia, że serce jest już w naszym rzeczywistym, BRAK MIEJSCA, Ponadczasowe o tysiącu twarzach, Z TYSIĄCA NAZW..

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is a VIRUS which acted and is still acting around the world, SPREADING ITSELF

like a VIRAL form, a new way of life, that from our heart it is already in our life with no space, no time and thousands of names.

 

TABELI ROSEA ZAMEK

 

per questo mi piace identificare ROSEA come LA NUOVA “FILOSOFIA DEI NOMINUS” (NOMINUS = NOMINOWANY) oznacza to, że tych, którzy, Pomimo, że obcy, mały świat znane lub znane tylko na ich kontynencie i stykają się z sobą, Użyj jako flaga dla ich działania, ich nazwiska i twarze.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

I like to identify as ROSEA THE NEWnominus philosophy” (nominus = elected). People which despite being unknown, or little known around the world, use their name and face to identify what they do.

rossea logo na świecie

Il mondo di ROSEA è il mondo dei “NOMINUS” CIOE’ I NOMINATI

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA’S world is the world of “NOMUNUS”, the ELECTED

RÓŻOWE LOGO 2 SCHEMATYCZNY ROCK

Rosea są nasiona już urodził się w roślinach, które są rendendo conto di

NON ESSERE SOLE …

Prawdziwa świadomość, że nie są one ALONE,

Rhodioli jest myśl,

MYŚLI NIE MOŻE BYĆ ZATRZYMANY,

SKOMPROMITOWANA, FABRYCZNIE SKOMPLETOWANE, ARESZTOWANY, OCZERNIANY,

( To nie ciało fizyczne)

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA are SEADS already born in plants that are realizing of not being alonea real awareness of NOT BEING ALONE

ROSEA is a thought, THOUGHTS CAN NOT BE STOPPED, discredited,

Harnessed, ARRESTED, defamed, (thoughts are not a physical body)

RÓŻOWE LOGO 2 KOMPUTERA

Rhodioli jest filozofią życia który permetterà di RAGGIUNGERE IL PUNTO DI CRITICITA’ , punkt bez powrotu, punkt gdzie każdy, kto chce nowego życia, PRZEKRACZA w numer do tych, którzy tak PARASITIC są pływających w morzu wyzwania, STERYLNE skarg uśpiony przez wspaniały umysł, który myśli, że jest nieomylny i prawo. –

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is a philosophy of life which will allow to REACH THE CRITICAL POINT ‘,

the point of no return, the point where those who want a NEW LIFE, EXCEEDS in numbers those who parasitically are sailing in a sea of complaints, STERILE COMPLAINTS lulled by a superb mind who believes he is infallible and right. –

pociąg i Gwiezdne wrota 1 rosea

Rhodioli jest filozofią sfotografowany jak pociąg, jest Uciekający pociąg i tylko tych, którzy mogą mieć oczy i uszy nie będzie go zobaczyć i do identyfikacji, Identyfikacji z nią i chciał wznieść się ponad.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is a philosophy photographed as A TRAIN, a running train which will only be seen by people with smart eyes and hears. These people will identify themselves in it.

òPGP ROSE i globe

Rhodioli jest ustalenie aktualnej rzeczywistości, NIE TWORZY DEBATY, nie słowa ale komunikuje się, UJAWNIÇ konstruktywnych działań, skuteczne, ale przede wszystkim w najbliższym, PRZYJACIELE są proste działania, przyjaciele, którzy sobie sprawę, nie są one ALONE, znajomi którzy, Mimo, że podzielone na 7 kontynenty, Chociaż nie powiązane ze sobą w każdy możliwy sposób, są aktywowane z odwagą i determinacją, dać przewagę osób, dzieci do osób w podeszłym wieku, prześladowani, do obrony całego stworzenia, Matka Ziemia, prawnych i moralnych praw, a także flory i fauny, dove i principio base è che ………….

LA TUA LIBERTA’ FINISCE

GDZIE MÓJ I ROSZCZENIA WZAJEMNEGO SZACUNKU.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is the finding of a current reality, does NOT CREATE DEBATE, no words but TALKING,

It disseminates constructive actions, effective and immediate. These actions are from friends who realize not being alone, friends which even if not connected, operates with courage and determination to provide advantages to all the human beings, the flora and the fauna who are suffering.

YOUR FREEDOM ENDS WHERE MINE START. MUTUAL RESPECT IS ESSENTIAL.

1208535_ 470884639676087_1123744803_n

ROSEA, jest filozofia tych, którzy bronić mistrzów, OBROŃCY, NAUKOWCY, ORGANIZATORÓW WSZELKICH ŚRODKÓW, KTÓRE UMOŻLIWIA WZROST, UN’EVOLUZIONE SIA SPIRITUALE CHE MATERIALE PRATICA O INDUSTRIALE CON LA RICERCA DI METODI NUOVI ….

Rhodioli jest filozofią życia, który ceni tych, którzy propagują,

nie krytyczna, akty, nie mówią.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA, is the philosophy of those who defend the MASTERS, THE DEFENDERS, RESEARCHERS,

PROMOTERS OF of what lead to a spiritual and material evolution.

ROSEA is a philosophy of life that appreciates those who promote, not criticize, acts, and does not only speak.

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

ROSEA non ha identita’ singola ROSEA è IL TUTTO, jest USA .

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is not a single entity, it’s us.

różowe logo1 drzwi bramy

Rhodioli jest filozofią życia, który zwiększa kombinacja działania już prawdziwa praca, ale brakuje w jakiejkolwiek formie komunikacji lub ujawnienie, aby stać się naprawdę udane.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is a philosophy of life that exalt the winning combination of actions which already exist but are lacking in any form or DISCLOSURE or COMMUNICATION to become truly successful

 

RÓŻOWE LOGO 2 KOMPUTERA

Rhodioli jest po prostu Unii nasze serca i umysły .

ROSEA sono persone che anche se non si conoscono e non sono assolutamente in contatto fra di loro si riconoscono per le loro azioni costruttive……..

VOLTE AL CREARE E MAI AL DISTRUGGERE.

Nella FILOSOFIA DI ROSEA nessuno comanda, nessuno è al vertice di nulla, è come un elemento chimico che ne compone la vita nel creato … senza di esso la vita non potrebbe esistere eppure lui è appena accennato dalle prime file, righe, dei libri di scuola.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA is the simply union of our HEARTS and our MINDS.

ROSEA are people that even if you do not know each other and are not in contact with each other recognize

themselves for their constructive actions with the aim of build something, not destroying.

In ROSEA no one commands, no one is at the top of anything, it’s like a chemical element that makes

up the lifewithout it life could not exist.RÓŻOWE LOGO 1 ATOM

 

E’ come un atomo che non si vede ma ne regola tutto l’universo conosciuto e sconosciuto, una luce non catturabile dai nostri imperfetti occhi umani, una frequenza di un suono non udibile alle orecchie umane … ROSEA è energia che alimenta il vortice della voglia di agire delle persone di BUONA VOLONTA’, gdzie nauki i FANTASTYKI pojęcie uważane za pisanie nowych granic kontakt.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

It ‘s like an atom that you can’t see but rule all the known and unknown universe, a light which will not be captured by our imperfect human eyes, the frequency of a sound inaudible to human earsROSEA is energy that feeds the desire of acting of good willing people where SCIENCE FICTION and notions will define NEW FRONTIERS.

 

stargate-14 rosea faraone

RÓŻOWE LOGO 2 INNOWACYJNE SILNIKI

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

OSTRZEGAMY, ŻE:

QUESTO E’ IL METODO SCHEMATIZZATO:

  • KOMUNIKACJA
  • UJAWNIENIE
  • EDUKACJA
  • Narzędzia
  • ZALETĄ

I PAMIĘTAJ, ŻE:

ROSY = nie pytaj, kto stoi za ROSEA, za Tobą

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLIS

It has to be knowed that:

COMMUNICATION

DISCLOSURE

EDUKACJA

UTILITY

ADVANTAGES

AND REMEMBER that:

ROSEA = Do not ask who is behind ROSEA, you’re ROSEA

RÓŻOWE LOGO 2 RODZINA

ROSY = mówić o pieniądze, ale nie osobistych korzyści, zysk lub korzyść musi być podane nie wymagane (korzyści powinny być wzajemne udostępnianie przydatnych czynności do obu kontrahentów, Jeśli porozmawiać z dochodów, go wyjąć z witryny rosea).

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA = Money: ROSEA is not about personal gain, the gain or advantage must

be GIVEN NOT CLAIMED (the benefits must be in sharing actions useful

to both counterparties). Personal gains should be discussed out of this site .

RÓŻOWE LOGO 1 DOLAR

ROSEA = ROSEA è l’unione di PROGETTI

promossi da menti di UOMINI DI BUONI COSTUMI.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA = ROSEA is the union of Projects promoted by MEN OF GOOD manners

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

ROSY = nie pytaj jak wielu z nas , WE ARE THE WORLD.

ROSY = nie pytaj, gdzie jesteśmy my są wszędzie.

ROSY = ROSEA jest uniwersalnym projektu, dzielenie się pomysłami, szafy w komunikowaniu się z metodą wirusowe.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA = Do not ask how many we are, WE ARE THE WORLD.

ROSEA = Do not ask where we are WE ARE EVERYWHERE.

ROSEA = ROSEA is a universal project , a sharing of processed ideas,

amplified in communication with a VIRAL metho

RÓŻOWE LOGO 1 ATOM

ROSY = zawsze są kiełków tej samej matki dorosłego gdziekolwiek z ukryte korzenie, jako utajone piecyki gotowy do zapalania serca tych, którzy spełniają, dając światło.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA are plants grown from seeds of the same Mother, born everywhere with hidden roots. They are like latent braziers ready to burn the HEART of the person who meets them.

RÓŻOWE LOGO 2 SCHEMATYCZNY ROCK

ROSY = są rośliny, które wierzono w słońcu, tylko dlatego, że były one spowite w całkowitej ciemności, rośliny, które mają zostały zamaskowane do stada, która otacza, mieszanka w przetrwać, ma adesso E’ IL TEMPO DELLA LUCE, odwaga tych, którzy chcą porozmawiać o dowolnym temacie.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA. They are plants which believes to be alone, only because hidden in the total darkness,

plants that have always hide their real essence to be adequate in the herd that surround them. Now it’s the time of light, it’s time to come out.

RÓŻOWE LOGO 2 OKNA I TRÓJKĄTA

ROSY = rodzi się światła w czasie, nowe rośliny będą wśród nich, kto rozpoznaje sprzężenia, chi comprende PARLERA’ , chi vorrà fare azioni AGIRA’ senza aspettare nulla o nessuno.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA was born in the TIME OF LIGHT, the new plants will be able to see and recognize each other. They will join themselves together without waiting for anything or anyone.

RÓŻOWE LOGO 2 KOMPUTERA

ROSEA = ROSEA è un’idea che vive, palpita, esiste in questo minuto secondo in tutto il mondo, viene sentita da diverse orecchie ma solo i Cuori che filtreranno ogni sillaba prima di farla arrivare al CERVELLO saranno ROSEA.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSEA = ROSEA is a living idea which exists right here and right now. All the hears will listen it but only the hearts which by filtering its message will feed the brain will join ROSEA

RÓŻOWE LOGO 2 DRAGON LADY

ROSEA = “ROSEA essere non sembrare” …. BISOGNA ESSERE NON SEMBRARE, chi vive nello spirito di ROSEA saprà riconoscere I LUPI VESTITI D’AGNELLI, le false menti di chi ANTEPONE IL DENARO AL TEMPO, ALL’ AMORE, ALL’UNIONE FRATERNO, ALLA LEGALITA’.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

ROSY = “ROSEA is being not appear”. People who lives in the spirit of ROSEA will

recognize WOLVES dressed like LAMBS, false minds that privileges money over time, love, brotherhood and legality

RĘCE Z RÓŻOWE LOGO

DEDICATO A TUTTI I SOLDATI DEL MONDO

DZIĘKI ZA ISTNIEJĄCE DRODZY ŻOŁNIERZE

– ROSALBA SELLA –

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

DEDICATED TO ALL THE SOLDIERS OF THE WORLD

THANKS TO EXIST PRECIOUS SOLDIERS

  • ROSALBA SIODŁO –

RÓŻOWE LOGO 2 ŚWIAT

====================

Rosalba restauracja 4

Abbinato a ROSEA ho creato un LOGO, uno stemma di mia proprietà, uno SCUDO SIMBOLO DI PROTEZIONE, con al suo interno la rappresentazione di un’aquila, stelle, frecce e una rosa rossa.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

I’ve also created a crest for ROSEA: it’s a shield (protection) which encompass an eagle, stars, an arrow and a red rose.

RÓŻOWE LOGO 11.1.2016

Ho scelto l’aquila per la sua bellezza, potente come predatore, preciso, Adept w jazda chmury pozostała stabilna, chociaż nękane przez prądy powietrza przemocy, dla widoku perspektywicznego. Le stelle illuminano i cieli quando la notte e’ più oscura, Dame niema Towarzystwa Raptor, ale serce zwierzęcia może świecić przez gwiazdy, Symbol ludzkich serc, że nawet słowo miłość. Orzeł z jego łapy posiada pierścień, doskonałe figury geometrycznej, który w jej wnętrzu jest piękna, czerwona róża. Czerwona róża z tysiąc znaczeń jako miłość, pasja, cierpienie, saggezza…. Pierścień znajdziemy także trzy strzałki lewo plus trzy strzałki po prawej stronie, Służą one do Eagle do ochrony, Róża i gwiazda, która pulsuje na jego klatce piersiowej.

MIECZ ROSEA

TRANSLATION IN ENGLISH

I chose the eagle because of its beauty, powerfulness as a predator, sight, precision and ability to ride the clouds despite heavy wind.

The stars light up the skies when the night is dark, stars are like silent ladies which accompany the raptor. The bird’s heart is illuminated by a star, the symbol of human hearts that still know the word LOVE. The eagle is holding a ring in its claw. A circle is the perfect geometric shape. Inside the ring there is a beautiful red rose which means: love, passion, suffering, wisdom …. Six arrows protect the eagle, the rose and the star which pulses in its chest.