ROSEA = Alleanza ROSEA Rosalba Sella &  Alberto Bergamini  Kuro Kumo Ryu Ninjutsu - Ko Shin Kai  = ROSALBA SELLA

ROSEA = Alleanza ROSEA Rosalba Sella & Alberto Bergamini Kuro Kumo Ryu NinjutsuKo Shin Kai = ROSALBA SELLA

 

ברית

אוכף רוזלבה ורוד

&

אלברטו Bergamini

Kuro Kumo Ryu NinjutsuKo Shin Kai

 

ידיים עם לוגו ורוד

ROSEA – הבית – CLICCA קוואי

ROSEA – הבית – ורוד חדשות לעיתונות העולם – לחץ כאן

תקשורת התודעה האוניברסלית פרוייקט = "ROSEA & העולם AGORA הקיסרי"

רוזי לאתר אפריקה – לחץ כאן

ROSEA – מי אני – לחץ כאן

ROSEA – מה ROSEA – לחץ כאן

ROSEA – פרויקט – לחץ כאן

ROSEA – PROGETTO קולטורה – לחץ כאן

ROSEA – ורוד – פרויקט ההישרדות האנושית – לחץ כאן

לוגו ורוד 11.1.2016

רוזלבה האוכף