ROSEA - הברית ROSEA & ההיסטוריון הצבאי קבוצה קרלו אמנואלה השני, הגדוד של משמרות Venaria Reale - ROSALBA SELLA & איזבלה חתאוכף רוזלבהSALBA SELLA

ROSEA – הברית ROSEA & ההיסטוריון הצבאי קבוצה קרלו אמנואלה השני, הגדוד של משמרות Venaria Reale – אוכף רוזלבה & איזבלה חתולים – אוכף רוזלבה

– הברית ROSEA

&

קבוצה ההיסטוריון הצבאי קרלו אמנואלה השני

הגדוד של משמרות Venaria Reale –

 

מטלות

קבוצה ההיסטוריון הצבאי קרלו אמנואלה השני

הגדוד של משמרות Venaria Reale –

gruppostoricovenaria@libero.it

 

RO.SE. ב. צור קשר עם דואר אלקטרוני:

Gmail 2

roseanpw@gmail.com

COS'E' ROSEA?

אנשי קשר ROSEA

 

– העולם שיחזור איחוד קבוצות –

רוצה ורוד
לשלב את עמותות שונות כדי ליצור כפרים היסטוריים למטרות חינוכיות, על ידי הצטרפות כוחות אפשר לחלום עולם שבו אתה יכול ללמוד היסטוריה בשידור חי על ידי שילוב של ספרי הלימוד עם המציאות של שחזורים היסטוריים, מסע אמיתי דרך הזמן למטרות חינוכיות.

הצטרפות ROSEA

PER INFORMAZIONI COMPILA IL MODULO QUI SOTTO

 

שמך (נדרש)
הדוא ל שלך (נדרש)
אובייקט

ההודעה שלך

אוכף רוזלבה