rosea - KNIGHT UNION האילומינטי rosea - רוזלבה SELLA

rosea – KNIGHT UNION האילומינטי rosea – רוזלבה SELLA

” KNIGHT UNION האילומינטי rosea” KUIR

בנתונים 25.04.2017 אנחנו מתקשרים כי מגזר rosea "KNIGHT UNION מואר rosea" IS מקצוע שהצטרף, IMPRENDITORI E I VERTICI DI CHIUNQUE ABBIA UN GRUPPO, עמותה, פדרציה, אחד אמונה, פעילות תואמת את הפילוסופיה של rosea. –

UNA TAVOLA ROTONDA TRASVERSALE APERTA AL DIALOGO CULTURALE PER COSTRUIRE E NON DISTRUGGERE.

KUIR הוא קונפדרציה שילוב, ברחבי העולם פלטפורמת רווח מקצוע, תעשייה, gestori del terziario e associazioni senza scopo di lucro, אשר והאינטראקציה שלהם נותנים יתרונות אלה לחברים rosea שהחוק מאפשר במדינות שונות.

PER INSERIRE LA VOSTRA ASSOCIAZIONE O PER AVERE NOTIZIE CONTATTA ROSEA SCRIVENDO ALLA E-MAIL roseanpw@gmail.com

Si precisa che “ KNIGHT UNION האילומינטי rosea " אינטגרלי של “UNIVERSAL CONFEDERATION GUARDIANS OF ROSEA ”.

לתקשר rosea = לחץ כאן

Rosea מתכוונת להתפתח מערכת שונה, חברות שיטה חדשה שבה, חברות, קונסורציומים ואפילו עורכי דין, מדיצ'י, רואי חשבון, inserendo anche associazioni etc si daranno reciproco aiuto per aiutare la povera gente, dando vantaggi ad entrambi le controparti.

La piattaforma imprenditoriale se lasciata sola non esprime tutte le sue potenzialità per cui ROSEA intende proporre al tutte le ditte inserire nel suo WORLD TRADE מחלף rosea di entrare a fare parte del “KNIGHTS UNION האילומינטי rosea” כלומר KUIR יחד עם העולם הזה במצע האסוציאטיבי.

KUIR הוא קונפדרציה שילוב, ברחבי העולם, industria a scopo di lucro e associazioni senza scopo di lucro le quali potranno interagire dando quei vantaggi che la legge consente.

Il KUIR lavorerà fianco a fianco con il TRADING DEPARTMENT ROSEA e il risultato del loro lavoro sarà divulgato in rete dal titanico collegamento informativo di ROSEA IN חדשות עיתונות העולם e mostrato nei 220 המחלקות הלאומיות rosea PROJECT UNIVERSAL MIND COMMUNICAT ION = “ROSEA & IMPERIAL" WORLD AGORA" il risultato degli accordi con ROSEA darà vantaggi visibile nel settore יתרונות rosea. Tutte le operazioni ROSEA saranno sempre a portata di mano in quanto Rosea יש APP משלה להוריד לטלפון

Tutti i progetti saranno discussi e proposti presso il הפרלמנט VIRTUAL Internationational של מדינות rosea.

כל עסק וכל נשיא איגוד עשוי להיות אחד הממחיש את המאפיינים הטכניים, בריא ובעבודת העבודה או המשרד שלהם, associazione inserendosi come REPORTER iscrivendosi al קורס בסיסי עבור כתבת עצמאית במאמרו מוכנס לתוך מעגל rosea ובעלות בריתה.

בעל העסק זהה או נשיא עמותה יכול להיות מורה, un maestro ROSEA inserito nella nostra Rosea - ACADEMY C.I.A. - האקדמיה הבינלאומית אימון - per descrivere il proprio progetto imprenditoriale o associativo.

IN KUIR SI INTENDE UNIRE E FARE INTERAGIRE, WORLDWIDE, LA PIATTAFORMA SU CUI EPRESENTE CHI CREA LAVORO E DA STIPENDI, FACENDOLO INTERFACCIARE CON LE ALTRE DIVERSE REALTACHE IN QUALCHE MODO POSSANO INTRECCIARSI TRA DI LORO,

ESEMPIO VERTICI DI CHIUNQUE ABBIA UN GRUPPO, GRUPPO SPORTIVO, STUDY, מחקר, בית ספר, עמותה, פדרציה, אחד אמונה, מסחרי הפעילות, REFERENTI DI DITTE, CONSORZI, שיתופי, קבוצת פייסבוק, RESPONSABILI DI PIATTAFORME DI OGNI TIPO ETC.

La finalità di ROSEA è dare vantaggi alle controparti, אל העמים, alla gente in difficoltà.

TUTTI DEVONO CONOSCERE E ESSERE ALLINEATI CON LA FILOSOFIA DI ROSEA E LE SUE 6 RULES.

כולם מכוונים ועושים פעולות ביקורת בונה השתמשו רק להגיע, יחד, LA META COMUNE DI UNITA,’ שיתוף פעולה, להגנת בעלי החיים, להגנת הטבע, הגנה על החלשים, וכמתואר בפילוסופיה של rosea.

LE 6 כללים - עקרונות rosea:

1) הם גרים יושר לבנות מתמיד להרוס.
2) אל תהיה שותף של הפושעים, לא לגנוב או להזיק.
3) המאסטר חייב תמיד להיות מכובד, שמע,הוא גן והגפיים שלה חייבים להיות משופרים.
4) עבד כדי לתקשר, התפשטות, לחנך, כדי נתח של דברים שימושיים יתרון לשני הצדדים.
5) Agisci nell’immediatezza in caso di effettivo pericolo, צריך כל חלק חי של שלנו נוצר.
6) Ricorda che la tua libertà finisce dove inizia quella dell’altro e devi
לתבוע את הכבוד ההדדי.

Rosea מתכוונת ליצור דפוסים חדשים, כבישים חדשים, שזירה אלקטרונית חדשה, pronta ad accettare ogni vostro suggerimento per migliorare se stessa e per meglio aiutare la gente e la natura.

לידיעתך: CHI ENTRA CON NOI ACCETTA DI ESSERE ALLONTANATO DA ROSEA SE SI RISCONTRA UN COMPORTAMENTO NON CONFORME ALLA NOSTRA FILOSOFIA.

רוזלבה SELLA