MARIANA – COS ’ este roz – Rosalba şa

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

òPGP ROSE şi Globul


ALTHAEA NUMĂRATE – CLICK AICI

LOGO-UL 2 DUBLU GLOBE MÂINILE DE PROTECŢIE

MASA ROZ CU LUME HARTĂ

MARIANA-ROZ = "DE COMUNICARE DE PROIECT MINTEA UNIVERSALĂ & LUMEA ACUM "IMPERIAL"= ROSALBA SELLA

LOGO-UL DOPPIO SCUDETTO PIRAMIDE EUG

ROSALBA ROZ MAŞINĂ FĂRĂ CREDINŢĂ

ROSALBA ŞA

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

ROZ ŞI’ FONDAT PE O FILOZOFIE DE VIAŢĂ

COSTATATA E SCRITTA SUL SUO SITO PERSONALE

DAL PRESIDENTE FONDATORE ROSALBA SELLA,

essendo seguita da molte nazioni nel mondo ROSEA diventa una associazione culturale senza scopo di lucro regolarmente registrata in Italia

IL TERMINE ROSEA SI TRASFORMA NELL’ACRONIMO

RO ca todea, DACĂ VĂ place de echitatie ca Asociaţia

LĂSAŢI DEFINIŢIA ANTERIOARĂ DE EUG, ÎN MEMORIA DE TRANSFORMARE DE LA FILOSOFIA DE VIATA

ASTFEL ASOCIATIA CULTURALA

TAVOLO ALTHAEA CASTELLO

Roz şi’ l’acronimo del mio nome, RO ca todea, IF-ca şa.

MARIANA nu este’ doar litere şi’ mai mult ’, şi’ dezvoltarea gândirii mele, o observare a ceea ce vad, Am auzit.

Rosea è la MIA COSTATAZIONE di un modo di operare, de viaţă de mulţi oameni, si potrebbe definire UNA NUOVA CORRENTE FILOSOFICA DI VITA, Dinamica, Vincente, applicata nel reale da molti soggetti, LA O MULŢIME DE PRIETENII MEI, că în această perioadă istorică sunt identificarea, si stanno riconoscendo per i COMUNI VALORI E PRINCIPI COMPORTAMENTALI o di approvazione della scienza nel suo sviluppo a 360 grade, persone che si riconoscono nello stile di vita.

In pratica con il termine ROSEA si vuole rappresentare UN COMUNE PENSIERO che unisce menti provenienti da ogni nazione al mondo.

logo-ul rossea pe lume

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

PRINCIPIILE DE EUG:

1) Trăiesc în onestitate pentru a construi vreodată distruge.
2) Nu fi un complice criminali, nu fura sau strica.
3) Maestrul întotdeauna trebuie să fie respectate, ascultat, a apărat şi Arte sale trebuie să fie îmbunătăţită.
4) Asiguraţi-vă că pentru a comunica, dezvălui, educa, pe o parte din lucruri utile si benefice pentru ambele părţi.
5) Acţioneze imediat în caz de pericol real, nevoie orice parte vie a noastre create.
6) Amintiţi-vă, vă capete libertatea unde începe cealaltă şi trebuie să pretendere il reciproco rispetto.
LOGO-UL ROZ 11.1.2016
MOTTO-UL IL NOSTRO
“L.O.V.G.E.M.”
= Legea – COMANDA – ADEVĂRUL’ – JUSTIŢIE – ECHILIBRU – MORALITATEA’ =
òPGP ROSE şi Globul
ROZ ŞI’ CREAREA UNUI NOU
CORRENTE FILOSOFICA DI VITA
CU VALORI COMUNE ŞI PRINCIPIILE DE COMPORTAMENT
UN GÂND COMUNE
CARE SE RĂSPÂNDEŞTE ÎN ÎNTREAGA LUME VIRALE
CARE ACŢIONEAZĂ CU ACŢIUNI CONSTRUCTIVE
PRIN POSTAREA DE PE FAŢA LOR ŞI NUMELE
vreau să spun’
LA NUOVAFILOSOFIA DEI NOMINUS” (NOMINUS = NOMINALIZAT)
Althaea sunt seminte deja nascut in plante care sunt rendendsau nu SUN … o conştientizare real, că nu sunt singur.

Globo continenti eug

ROZ s-ar putea numi un curent de un nou “FILOSOFICE DE GÂNDIRE DE VIAŢĂ “, Che ha vin sostanziale differenza, CARE NU ESTE’ NATO DAI LIBRI SCRITTI DA UN SINGOLO UMANO, DAR ADRIAN’ NĂSCUT LA INIMILE, LA DESFĂŞURAREA MULTOR, i quali attualmente stanno manifestando con azioni costruttive, la loro voglia di agire per il bene comune, per il bene e la difesa di ogni elemento esistente nel creato.

ROSEA ne costata il vorticoso AUMENTO DI NUMERO di persone, di chi pensa e agisce per creare, nu distruge, non perdere tempo prezioso in sterili critiche o lamentele.

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

althaea globo persone

ROSEA ne costata la loro presenza in tutto il mondo, a costat lor inevitabil de acţiune de unificare şi de colaborare

ROSEA costata l’attuale presenza di una LINEA COMUNE COMPORTAMENTALE che si traduce in un diffondersi nel mondo, în 360 grade, di azioni che danno nel reale vantaggi immediati, acţiuni de mai multe persoane fizice sau grupuri de persoane care, În funcție de legislația aplicabilă în propriile lor continent, stanno agendo per dare effettivi risultati immediati.

Voglio che SIA BEN CHIARO che quello che io identifico con il termine ROSEA non l’ho inventato io, è sempre esistito, IO HO SOLO COSTATATO CHE ESISTE e ho voluto scriverlo in questo mio sito personale, un sito dove potrò parlare con tutti i miei amici.

Il termine ROSEA è solo una parola per rappresentare

UN EFECT, DOVE CAUSA ED AGENTE SONO UN DETTAGLIO.

LOGO-UL ROZ 1 ATOM

In pratica ROSEA è un GERME che ha agito e sta ancora agendo, nel mondo, DIFFONDENDO SE STESSO con una forma VIRALE, ONU nuovo modo di vivere, Che dal cuore è mufarea nel nostro reale, SENZA SPAZIO, SENZA TEMPO con mille facce, CON MILLE LINOS..

mariana-nominus-logo-ul-şi-scris

per questo mi piace identificare ROSEA come LA NUOVAFILOSOFIA DEI NOMINUS” (NOMINUS = NOMINALIZAT) Asta este, de cele care, În ciuda fiind străini, poco famosi nel mondo o conosciuti solo nel loro continente e non sono in contatto fra loro, usano come bandiera del loro operato il loro NOME e il loro VOLTO.

logo-ul rossea pe lume

Il mondo di ROSEA è il mondo dei “NOMUNUS” vreau să spun’ NOMINALIZĂRILE

LOGO-UL ROZ 2 SCHEMATICĂ ROCK

Althaea sunt seminte deja nascut in plante care sunt rendendsau nu SUN …

o conştientizare real, că nu sunt singur,

Mariana este un gând,

GÂNDURILE NU POATE FI OPRIT,

DISCREDITAT, VALORIFICATĂ, ARESTAT, UMILIT,

( Nu este un corp fizic)

LOGO-UL ROZ 2 CALCULATOR

ROSEA è una filosofia di vita che să punct de CRITICITA’ , Il punto del non ritorno, Il punto porumbel chi vuole una NUOVA VITA, SUPERA DI NUMERO a quelli che in modo PARASSITARIO stanno navigando in un mare di contestazioni, STERILI LAMENTELE cullati da una mente superba che crede di essere infallibile e giusta. –

tren şi star gate 1 mariana

ROSEA è una filosofia fotografata come UN TRENO, este un treno in corsa e solo chi saprà avere occhi e orecchie SVEGLIE riuscirà a vederlo e a IDENTIFICARSI, Identifica cu ea şi să vrea să se ridice deasupra.

Rose-fumurii globul logo gravura 2

Mariana este găsirea de o realitate curent, NU CREEAZĂ DEZBATERE, nu cuvintele ci comunică, DIVULGA azioni costruttive, eficientă, dar mai presus de toate imediată, SONO azioni di SEMPLICI AMICI, prietenii care îşi dau seama că nu sunt singur, amici che, anche se separati nei 7 continente, pur non essendo legati fra di loro in nessun modo possibile, si attivano con coraggio e determinazione, pentru a oferi un avantaj pentru oameni, copiii persoanelor în vârstă, persecutaţi, pentru a apăra întregul creaţiei, la madre terra, drepturi legale şi morale, precum şi floră şi faună, în cazul în care principiul de bază este că ………….

LIBERTATEA TA’ SE TERMINĂ

PORUMBEL INIZIA LA MIA E SI PRETENDE IL RISPETTO RECIPROCO.

1208535_ 470884639676087_1123744803_n

MARIANA, è la filosofia di chi difende i MAESTRI, APĂRĂTORII, CERCETĂTORII, PROMOTORII DE ORICE MIJLOC CARE PERMITE O CREŞTERE, A ’ evolutia practica atât spirituală şi materială sau industriale de noi metode de cercetare ….

Mariana este o filozofie de viaţă, care apreciaza pe cei care promovează, nu critic, acte, nu vorbesc.

MÂINILE CU LOGO-UL ROZ

MARIANA a identităţii’ singur ALTHAEA este totul, este SUA .

althaea logo1 porta stargate

ROSEA è una filosofia di vita che esalta la combinazione vincente di azioni che già nel reale sono operative ma carenti di una qualsiasi forma di DIVULGAZIONE o COMUNICAZIONE per diventare veramente vincenti.

LOGO-UL ROZ 2 CALCULATOR

Mariana este pur şi simplu Uniunea inimile noastre şi minţile noastre .

ROSEA sono persone che anche se non si conoscono e non sono assolutamente in contatto fra di loro si riconoscono per le loro azioni costruttive……..

VOLTE AL CREARE E MAI AL DISTRUGGERE.

În ROSY nimeni comenzi, Nimeni nu este în partea de sus de nimic, E ca si cum un element chimic care compun viaţa în crearea … senza di esso la vita non potrebbe esistere eppure lui è appena accennato dalle prime file, righe, dei libri di scuola.

LOGO-UL ROZ 1 ATOM

Şi’ cum un atom care nu se vede, dar guverneaza baze l ’ universul cunoscut şi necunoscut, una luce non catturabile dai nostri imperfetti occhi umani, una frequenza di un suono non udibile alle orecchie umaneROSEA è energia che alimenta il vortice della voglia di agire delle persone di BUONA VOLONTA’, dove SCIENZA e nozione considerate FANTASCIENZA SCRIVONO NUOVI CONFINI DI CONTATTO.

Agora-19-birou

LOGO-UL ROZ 2 MOTORI INNOVATIVI

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

SAPPIATE CHE:

ACEST LUCRU ŞI’ METODA SCHEMATICĂ:

  • COMUNICARE
  • DIVULGAZIONE
  • EDUCAZIONE
  • UTILITA'
  • VANTAGGIO

E RICORDATE CHE:

ALTHAEA = Non chiedete chi c'è dietro un eug, dietro ci siete VOI

LOGO-UL ROZ 2 FAMILIA

ROSY = vorbesc despre bani dar nu personale, câştig sau avantaj dat nu necesare trebuie să fie (beneficiile ar trebui să fie reciproce în schimbul acţiunilor utile pentru ambii parteneri contractuali, nel caso parliate di introiti, scoate-l la site-ul de Eug).

LOGO-UL ROZ 1 DOLAR

ROSY = ALTHAEA este l ’ Uniunii proiectelor promovate de minţile oamenilor de bună morală.

MÂINILE CU LOGO-UL ROZ

ROSEA = Non chiedete in quanti siamo , NOI DESPRE NOI IL MONDO.

ROSEA = Non chiedete dove siamo NOI SIAMO OVUNQUE.

ALTHAEA = ALTHAEA è ONU PROGETTO UNIVERSALE, un schimb de idei, Dulapuri în comunicarea cu o metodă virale.

LOGO-UL ROZ 1 ATOM

ROSEA = sono piante di un germe della stessa Madre CRESCIUTE ovunque con radici nascoste da sempre, ca latentă mangale gata pentru a aprinde inima celor care îndeplinesc, da lumina.

LOGO-UL ROZ 2 SCHEMATICĂ ROCK

ROSY = sunt plante care se crede că soarele, doar pentru că ei ar fi fost învăluită în întuneric total, piante che si sono sempre mimetizzate per adeguarsi al branco che le circondava, în amestec pentru a supravieţui, ma adesso E’ ÎN MOMENTUL DE LUMINA, curaj celor care vreau să vorbesc despre orice subiect.

LOGO-UL ROZ 2 FEREASTRĂ ŞI TRIUNGHI

ALTHAEA = nasce nel TEMPO DELLA LUCE, le nuove piante potranno vedersi tra di loro, chi si riconosce si UNIRA’, chi comprende PARLERA’ , chi vorrà fare azioni AGIRAsenza aspettare nulla o nessuno.

LOGO-UL ROZ 2 CALCULATOR

ALTHAEA = ALTHAEA è un'idea che vive, popescu, esiste in questo minuto secondo in tutto il mondo, viene sentita da diverse orecchie ma solo i Cuori che filtreranno ogni sillaba prima di farla arrivare al CERVELLO saranno ROSEA.

LOGO-UL ROZ 2 DRAGON LADY

ROZ = “ROSY a fi nu pare” …. TREBUIE SĂ NU FIE SĂ UITE, chi vive nello spirito di ROSEA saprà riconoscere I LUPI VESTITI D’AGNELLI, mintea false care pune banii la timp, TOATE’ dragoste, UNIUNEA FRATEASCA, LEGALITATEA.

MÂINILE CU LOGO-UL ROZ

PRIETENI NOI, NOI ALIANŢE, NUOVI METODI DI OPERARE

Rosalba restaurant 4

Combinat cu roz am creat un LOGO, o haina din proprietatea mea, un simbol de protectie scut, con al suo interno la rappresentazione di un’aquila, stele, săgeţi şi un trandafir rosu.

LOGO-UL ROZ 11.1.2016

Am ales vulturul pentru frumuseţea sa, fel de puternic ca predator, exacte, abile nel cavalcare le nuvole rimanendo stabile anche se flagellata da violenti correnti d’aria, pentru vizualizare perspectivă. Stelele aprinde cerul de noapte şi’ cele mai întunecate, Dame companie tăcut de Raptor, dar inima animalului poate fi aprins de o stea, simbolo dei cuori umani che conoscono ancora la Parola AMORE. L’aquila con le zampe sorregge un anello, figura geometrică perfectă, care, în interiorul său există este un frumos trandafir rosu. Trandafir rosu o cu o mie de sensuri ca dragostea, Passion, Sofferenza, înţelepciunea…. Dall'anello troviamo anche tre frecce o sinistra più tre frecce o aurica, loredana servono all'aquila per proteggere se stessa, laura e la stella che pulsa sul suo petto.